Zuzana Pilipčincová bude v nové pozici zejména řídit a posilovat obchodní činnost centra, navrhovat a realizovat nové aktivity na podporu jeho rozvoje, a to především s cílem zajistit jeho dlouhodobou profitabilitu, a v neposlední řadě rozšiřovat nabídku ostravského Avionu směrem k zákazníkům s ohledem na jejich regionální specifika.

Zuzana Pilipčincová přichází na místo ředitelky nákupního centra Avion Shopping Park Ostrava z pozice Tenant Relationship Manager (Manažerka vztahu s nájemníky), kterou zastávala ve společnosti IKEA Centers od října 2011. Zde zodpovídala především za posilování vztahů se stávajícími nájemníky nákupních center Avion a za akvizice nových partnerů do pozice budoucích nájemců. Do společnosti IKEA Centers však nastoupila již v červnu 2008 a to na pozici Lease Specialist (Specialista oddělní pronájmů).