Dnešní volby do britského parlamentu jsou výjimečné v několika ohledech. Poprvé je z předvolebních průzkumů zcela jasné, že ani jedna z hlavních celobritských stran nezíská v Dolní sněmovně většinu, na jejímž základě by mohla zemi pohodlně vládnout následujících pět let. Vládní Konzervativní strana ztrácí především na úkor radikální euroskeptické Strany nezávislosti Spojeného království (UKIP), labouristé zcela přišli o svou volební základnu ve Skotsku. A dosud třetí nejsilnější celobritská strana - Liberální demokraté - doplatila na svou účast v koaliční vládě s konzervativci. Jedinou stranou, která dokáže díky aritmetice většinového volebního systému procentuální podporu převést na parlamentní křesla, je Skotská národní strana (SNP).

Cílem této strany, která od roku 2007 ve Skotsku vládne, je odtržení Skotska od Spojeného království a členství již nezávislého Skotska v Evropské unii. Naplnění jejího cíle se přiblížilo v září 2014, kdy ve Skotsku proběhlo referendum o nezávislosti. Přestože Skotové tehdy dali přednost setrvání ve Spojeném království, podpora SNP nezmizela. Naopak. Od té doby popularita strany narůstá stejně jako její členská základna. A poprvé v historii se jí podařilo předstihnout Labouristickou stranu i ve volbách do Westminsteru a v podstatě tak minimalizovat podporu unionistických stran ve Skotsku, kde se tradiční nechuť podporovat konzervativce od dob Margaret Thatcherové nezměnila.

Tím, že SNP kandiduje pouze ve Skotsku, svůj apel zaměřuje právě na tamější obyvatele a názory voličů v jiných částech Spojeného království jí nemusejí zajímat. I když z celobritského pohledu SNP nedosahuje takové výše podpory jako jiné strany včetně UKIP, většinová podpora ve Skotsku ji stačí na obsazení téměř všech skotských mandátů ve Westminsteru (přes 50 z celkových 59) a získání pozice třetí nejsilnější strany. Tím se SNP stává důležitým aktérem ovlivňujícím povolební jednání o možných koalicích. Její koaliční potenciál je ale limitován prosazováním skotského nezávislosti a explicitním vyloučením spolupráce s Konzervativní stranou. Zda jejího předpokládaného silného postavení a nabídky možné spolupráce využijí labouristé, zůstává otázkou. A to navzdory tvrzením představitelů Labouristické strany, že spolupráce s SNP na britské úrovni je pro ně nepřijatelná.

Nyní mají vše v rukou voliči. Oni rozhodnou, jakým směrem se Spojené království bude v dalších měsících a letech ubírat. Zda jim bude vládnout středo-pravá či středo-levá koalice, menšinová vláda či se budou konat předčasné volby. Více než kdy jindy platí, že každé křeslo se počítá.