„Jsem velmi rád, že se řady partnerů v naší pražské kanceláři rozrostly hned o dvě nové partnerky najednou, a to jak z našich vlastních řad, tak zvenčí. Odlišná specializace obou dam skýtá prostor pro posílení širokého spektra našich služeb. Věřím, že naši stávající i budoucí klienti tento synergický efekt dokážou ocenit,“ říká Erwin Hanslik, partner advokátní kanceláře TaylorWessing.

Karin Pomaizlová, partnerka mezinárodní advokátní kanceláře TaylorWessingKarin Pomaizlová (43) se specializuje na oblast ochrany a správy duševního vlastnictví, konkrétně pak na ochranné známky, software, know-how, ochranu před nekalou soutěží a regulaci reklamy. Mimo to se věnuje právnímu poradenství v oblastech právní regulace léčiv, transferu technologií a potravinářství. Do společnosti TaylorWessing přichází z vlastní praxe, v minulosti působila v advokátních kancelářích Seddons Solicitors a Linklaters. Karin Pomaizlová je absolventkou právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V roce 2013 získala ocenění ILO Client Choice Award v oblasti duševního vlastnictví ochranných známek. Je členkou mezinárodních profesních asociací MARQUES a LIDC. Byla rovněž prezidentkou české skupiny Licensing Executives Society. Hovoří anglicky, rusky a francouzsky. Ve volném čase se věnuje sportu se svou dcerou, zejména tenisu a cyklistice.

 

Markéta Cvrčková, partnerka mezinárodní advokátní kanceláře TaylorWessingMarkéta Cvrčková (36) se specializuje na obchodní právo se zaměřením především na akvizice. Mimo to má značné zkušenosti s právním poradenstvím v realitním prostředí. Do kanceláře TaylorWessing nastoupila v roce 2004 jako koncipientka a nyní se v ní stává partnerkou. Markéta Cvrčková vystudovala právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a fakultu mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze, absolvovala stáže na fakultě humanitních věd na Otago University na Novém Zélandu a  na právnické fakultě Technische Universität Dresden v Německu. Je členkou České advokátní komory. Hovoří anglicky a německy. Ve volném čase se věnuje rodině a sportu, zejména lyžování a cyklistice, ráda vaří a peče, ale nejraději ze všeho cestuje. Je vdaná a má dvě děti.