Daniela Kozáková do kanceláře Havel, Holásek & Partners nastoupila v roce 2008. Specializuje se na právo nemovitostí a stavební právo, právo obchodních společností, průmyslové nemovitosti a na poskytování právních služeb především zahraničním investorům. V oblasti akvizic a prodejů nemovitostí se v uplynulých letech účastnila řady transakcí jak na straně prodávajících, tak kupujících. Tyto transakce se týkaly zejména koupě a prodejů obchodních center, kancelářských budov, průmyslových a logistických areálů, včetně několika akvizic nemovitostních projektů ve finančních potížích. V oblasti práva nemovitostí a stavebnictví má zkušenosti zejména s výstavbou a developmentem rezidenčních projektů a nákupních center a s pronájmem komerčních nemovitostí. V kanceláři je Daniela Kozáková též spoluzodpovědná za poskytování právních služeb francouzsky hovořící klientele. Před nástupem do advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners pracovala několik let v nemovitostních týmech pražských poboček významných zahraničních advokátních kanceláří, nejdéle pak v Hogan Lovells.

Na pozici counsel bude Daniela Kozáková kromě svých dosavadních činností odpovědná zejména za právní služby týkající se investic do umění a sběratelství. Této oblasti se věnuje již několik let, loni absolvovala kurz Finance and the Art Market v prestižním Sotheby’s Institutu v Londýně. 

 

Pozice counsel je relativně novým prvkem organizační struktury kanceláře; k jeho vytvoření došlo spolu s ekonomickým a personálním rozvojem firmy, kdy bylo třeba v některých oblastech rozšířit kompetence vedoucích advokátů. Prvním counselem kanceláře se v první polovině letošního roku stala Petra Sochorová, která vede tým specialistů v oblasti pracovního práva.