Jan Frederik Mehner má za sebou devítileté působení v německé farmaceutické společnosti Helm AG, kde zastával různé pozice od produktového manažera, vedoucího oddělení marketingu až po vedoucí funkci ve strategickém nákupním oddělení. Kromě rychlého osvojení základů českého jazyka je jeho úkolem pokračovat v pozitivním trendu rozvoje společnosti Heaton jak na zavedených trzích České a Slovenské republiky, tak i na nových trzích Rumunska, Slovinska a Bulharska.