Veronika Ryšávková bude i nadále zodpovídat za budování vztahů s veřejností a utváření mediálního obrazu společnosti, zároveň však zastřeší veškeré marketingové aktivity, včetně strategického řízení a dlouhodobého budování značky v České republice, na Slovensku i v zahraničí. Veronika Ryšávková se bude zároveň dál podílet na rozvoji Akademie Havel, Holásek & Partners a bude rovněž odpovědná za interní komunikaci. 

 

 

Před nástupem do Havel Holásek & Partners v dubnu 2014 pracovala na Ministerstvu spravedlnosti ČR, nejprve jako ředitelka tiskového odboru a tisková mluvčí, později jako vrchní ředitelka sekce kabinetu ministra, kde odpovídala za exekutivní chod celého úřadu, komunikaci dovnitř i vně resortu a vedla tým poradců. Měla též na starosti mediální politiku Legislativní rady vlády. Předtím působila v mezinárodní PR agentuře v Londýně jako poradkyně pro oblast střední Evropy a tamtéž se jako mediální specialistka podílela na lidskoprávním projektu OSN. V letech 2002 – 2009 pracovala ako novinářka v několika celostátních médiích, nejdéle v Týdnu a České televizi, kde se jako reportérka specializovala na legislativu a justici. Dlouhodobě se věnuje právnickému PR, popularizaci práva a mediálnímu poradenství, vede mediální tréninky pro soukromou sféru, ale také pro soudce a státní zástupce v rámci Justiční akademie ČR. Je autorkou a spoluautorkou řady popularizačních článků a knih věnujících se novému soukromému právu, v této oblasti též přednáší.

Veronika Ryšávková vystudovala Právnickou fakultu UK v Praze, žurnalistiku a bohemistiku na Filozofické fakultě UP v Olomouci a marketing na VŠFS v Praze. Právo i masmédia též studovala ve Velké Británii, a to na Perth College a London City University v Londýně. Hovoří plynně anglicky.