Ladislav Šauer (40) povýšil z pozice ředitele na partnera v auditním oddělení společnosti Deloitte. Ve společnosti Deloitte pracuje od roku 2001 a zodpovídá za ověřovací a poradenské služby v oblasti statutárního a mezinárodního finančního výkaznictví společností spotřebitelského a výrobního sektoru.

V současné době byl pověřen vedením skupiny ve středoevropském regionu pro zavádění datově analytických metod v oblasti poskytovaných finančních služeb.

Vysokoškolský titul získal na Podnikohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze.