Gabriela Brůhová nově vede tým Produktů pro občany a drobné podnikatele, ke kterému bylo začleněno i oddělení CRM. Sloučením obou oblastí tak od dubna 2017 vznikl nový tým Retailové produkty & CRM.

„Cílem této změny je zejména efektivní propojení rozvoje produktů a produktové nabídky se znalostí klientských potřeb a chování,“ komentuje změny Jiří Antoš, člen představenstva Sberbank CZ zodpovědný za retailové bankovnictví.

Gabriela Brůhová má v této oblasti dlouholeté zkušenosti a ve Sberbank CZ působí od roku 2014. V pozici manažerky CRM se jí podařilo mj. nastavit a standardizovat procesy řízení klientského portfolia a tím výrazně zvýšit efektivitu a výsledky CRM kampaní. O její práci nejlépe vypovídá to, že za rok 2016 byla zaměstnanci Sberbank CZ zvolena Lídrem roku.

Filip Záhořík je výraznou posilou pro korporátní a investiční bankovnictví Sberbank CZ. Od 15. března 2017 řídí nově ustavenou divizi Produktový management & transakční služby. V čele této divize bude odpovědný nejen za řízení produktů a transakční služby, ale i dokumentární platby, exportní a obchodní financování.

“Filipovým úkolem bude výrazně inovovat naši produktovou nabídku hlavně v oblastech cash managementu a trade finance. Významně by měl přispět i k vývoji našeho nového multikanálového bankovnictví,“ uvádí k personální novince Miroslav Lukáč, člen představenstva Sberbank CZ zodpovědný za korporátní a investiční bankovnictví.

Filip Záhořík přichází ze Citibank, kde získal mnohaleté zkušenosti z českého i zahraničního bankovnictví, zejména pak ze sféry cash & trade, custody a komplexních řešení pro korporátní treasury management.