Petr Hadrava (37) ve Sberbank CZ od května zastává funkci Head of internal audit a společně se svým týmem se bude intenzivně věnovat hodnocení a zlepšování účinnosti systému řízení rizik, řídících a kontrolních procesů a řízení a správy banky.

Petr Hadrava má nejen mezinárodní profesní zkušenosti, ale především je certifikovaným interním auditorem, auditorem informačních systému a navíc také certifikovaným účetním. Posledních šest let pracoval v MetLife Europe jako Internal audit manager pro západní a střední Evropu, současně byl pro celou skupinu MetLife ceslosvětovým garantem auditního přístupu v oblasti prevence a detekce podvodů. Předchozí praxi získal v KPMG Czech Republic, dva roky působil také v KPMG Auckland jako externí auditor finančních institucí.

Je členem Rady Českého institutu interních auditorů, kde také působí jako lektor přípravných kurzů na složení zkoušek CIA.

Je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze, Fakulty financí a účetnictví.