Daniel Šimáně před vstupem do společnosti Skanska Reality působil v posledních pěti letech jako nezávislý právní expert (interim legal manažer, vedoucí právních oddělení) a jako nezávislý konzultant v oblasti velkých fúzí a akvizic. Také působil jako poradce ministryně práce a sociálních věcí.

Zastává funkci přísedícího u trestního senátu Městského soudu v Praze a je členem představenstva neziskové organizace Světlo pro svět.

Vystudoval právo a právní vědu na Západočeské univerzitě.