Konsolidace datových center s využitím virtualizace a cloudových služeb probíhá již několik let a jejím aktuálním stadiem je tzv. hyperkonvergovaná infrastruktura (hyperconverged infrastructure, HCI). Podstatou HCI je masivní virtualizace a automatizace provozu a správy datového centra, které je z pohledu uživatelů jeho služeb prakticky kompletně softwarově definováno. To znamená, že již nemusíme řešit jednoznačné oddělení funkcí serverů, úložišť a síťových zařízení, protože je nad nimi softwarová vrstva, která všechny tyto prostředky řídí a umožňuje poskytovat jejich služby. Hyperkonvergovaná, softwarově definovaná ICT infrastruktura může být postavena na levnějším, komoditním hardwaru, jehož výkon a kapacitu lze snadno škálovat zapojením dalších prvků. Tím se HCI velmi blíží principu veřejných cloudových služeb, u kterých jejich uživatelé rovněž nemusí nijak řešit hardwarovou infrastrukturu a její správu.

"Oproti běžným prostředím nabízí hyperkonvergovaná infrastruktura řešení v podobě datového centra tzv. in a box, což má obrovské přínosy ve zjednodušení správy prostředí, zrychlení realizace změn a také ve zkrácení doby potřebné pro nasazování nových služeb a aplikací," shrnuje benefity HCI Lukáš Jelínek, solutions director ze společnosti Dimension Data.

O řešení hyperkonvergované infrastruktury mají zájem firmy po celém světě, přičemž údaje IDC ukazují opravdu silný meziroční růst jejich prodeje. Zatímco ve  druhém čtvrtletí roku 2017 představoval trh hyperkonvergovaných systémů necelých 820 miliard dolarů, o rok později to bylo téměř o 80 procent více, konkrétně jedna miliarda a 455 milionů dolarů. Největšími hráči na trhu HCI jsou společnosti Dell EMC (bezmála s 30 procenty), Nutanix (necelých 20 procent) a Cisco s HPE (každý s podílem kolem pěti procent).

80 %

O tolik procent podle analytiků společnosti IDC celosvětově rostl mezi lety 2017 a 2018 trh s řešeními typu HCI.

"Hyperkonvergence je moderním konceptem, reagujícím na rychle se měnící digitální prostředí v softwarově definovaném IT, které zásadně mění pohled na základní komponenty infrastruktury. Moderní hyperkonvergovaná infrastruktura roste společně s tím, jak se vyvíjejí a rozšiřují firemní potřeby, a zároveň významně ulehčuje život tam, kde již klasická infrastruktura nedostačuje a naráží na technologické limity," komentuje trendy na poli podnikové infrastruktury David Kolenatý, ISG senior sales engineer v Dell EMC.

Kapacita a výkon podle potřeby

Hyperkonvergovaná infrastruktura snižuje komplikovanost IT infrastruktury, když ze složitých struktur serverů, SAN prvků a datových úložišť vytvoří shluk zjednodušených stavebních prvků postavených na hyperkonvergovaných serverech, které zahrnují funkce všech zmíněných zařízení.

Zjednodušení struktury hardwaru navíc zahrnuje i centralizovaný management, usnadňující správu, údržbu i nasazení zdrojů na podporu různých činností firmy.

Řešení HCI jsou postavena na principu virtualizace všech částí standardního hardwarového prostředí, především na softwarově definovaných úložištích (Software Defined Storage, SDS), která jsou jedním ze základních pilířů softwarově definovaných datových center (Software Defined Data Center, SDDC).

Díky své jednoduché správě a dostupnosti prostředků pomáhá HCI firemnímu IT stát se partnerem a prostředkem k dalšímu rozvoji podniku. Flexibilní hyperkonvergovaná infrastruktura šetří lidské zdroje na běžnou operativu a umožní je přesunout do proaktivní podpory obchodu.

jarvis_5c745bae498e4c328ec889ea.jpeg

"Sjednocením výpočetního výkonu, sítě a úložiště získá firma nejenom možnost rychlého nasazování nových systémů, ale zároveň se snižuje čas a prostředky nutné pro jejich údržbu. To ve výsledku výrazně snižuje náklady na provoz," vysvětluje Miloš Pavlík, systémový inženýr ze společnosti Cisco.

Jedním ze zásadních přínosů hyperkonvergované infrastruktury je možnost nabízet IT jako službu, což je pro stále více firem velmi atraktivní varianta k budování vlastního IT. Náklady na potřebné IT služby pro ně totiž potom neznamenají značné kapitálové investice, ale především běžné provozní výdaje.

Pavel Čáslavský, product manager společnosti Fujitsu Technology Solutions, ale varuje, že hyperkonvergence, i když je v současné době často vnímána jako zaklínadlo, které firmám vyřeší všechny slabiny jejich IT, takovou moc opravdu nemá: "Je pravda, že hyperkonvergence dokáže přinést mnoho výhod a úspor, jako jsou efektivnější využití IT, snížení nákladů (CAPEX i OPEX), zjednodušení správy IT, snížení nároků na personální zdroje v IT oddělení a další. Tento status však samotným hyperkonvergovaným řešením může škodit, protože se stále jedná jen o jednu z variant řešení pro digitální transformaci, a ne pro každého zákazníka musí být řešením nejvhodnějším."

Zaměřeno na rostoucí firmy

Nelze říci, pro jaký obor nebo firmu je hyperkonvergovaná infrastruktura vhodná či nevhodná. Záleží především na směru, jakým se firma ve svých plánech a vývoji ubírá. Nasazení HCI je typické především v dynamických společnostech s potenciálem růstu nebo ve start-upech, které již přerostly malé IT prostředí a investice do klasického datového centra by se jim z dlouhodobého hlediska nemusela vyplatit.

"Spíše je jednodušší definovat, pro koho hyperkonvergovaná infrastruktura vhodná není. Jsou to menší firmy s malým množstvím serverů nebo stagnující společnosti s nízkým potenciálem růstu IT prostředí," dodává Štěpán Vrba ze společnosti S&T CZ.

Typickými zákazníky HCI mohou být vývojářské společnosti, finanční instituce, poskytovatelé služeb nebo i výrobní závody. Hyperkonvergovaná infrastruktura nemíří na konkrétní zákaznický segment, jelikož její principy jsou aplikovatelné kdekoliv. Uplatnění konceptu hyperkonvergence jde napříč obory i velikostí firem, přičemž ideálně se hodí do prostředí, kde dochází k častým změnám v oblasti využívání aplikací a nepredikovatelnému růstu požadavků na infrastrukturní IT zdroje. HCI rovněž podporuje požadavky firem plánujících vybudovat a rozvinout model hybridního cloudu.

"Každý chce mít své IT pod kontrolou, postavené na jednoduchých principech a pokud možno v kompaktní velikosti. Firmy neustále porovnávají, kolik času musí věnovat správě svého IT prostředí a jaký to má přínos. Jakékoliv zjednodušení administrativy a jakákoliv automatizace pomáhají IT oddělením věnovat se hlavně tomu, co je pro firmu klíčové. A právě zjednodušení a automatizaci hyperkonvergovaná infrastruktura přináší," doplňuje Lukáš Jelínek z Dimension Data.

Změna myšlení, přístupu k IT

Hyperkonvergence mění způsob, jakým podniky spravují svou IT infrastrukturu, ale zdaleka ne všechny firmy jsou ochotné projít tak radikální změnou svého přístupu k IT. Pokud firma zvažuje přechod na hyperkonvergovanou infrastrukturu, měla by si především uvědomit, že je třeba začít se dívat na hardwarové komponenty jako na komoditu, která vede k výraznému snižování cen za samotné technologie, ale zároveň k nim přihlížet jako k jednoduchému základnímu zdroji, se kterým je potřeba co nejefektivněji nakládat a který nemůže být brzdou rozvoje firmy.

"Pokud zákazník provozoval infrastrukturu 15 let v zažitém schématu, logicky se zásadní změně brání, ať již vědomě či podvědomě. I když je nový přístup výrazným skokem k lepšímu, rezistence ke změně bývá často tou největší překážkou," konstatuje Zdeněk Kopta ze společnosti Taktik.

Dodavatelé HCI řešení zpravidla poskytují i tzv. proof of concept, během kterého si zákazník ověří fungování HCI přímo ve svém prostředí a na svých datech. Zkušební provoz zároveň umožňuje doladit konfiguraci a na vzorku systémů ověřit jejich přesun a provoz v novém prostředí. Nezbytným krokem je samozřejmě migrace systémů, ale vzhledem k široké podpoře virtualizačních technologií jde zpravidla o bezproblémový a překvapivě rychlý proces. Jan Suchý, client technical architect ve společnosti IBM, přitom uvádí: "Do určité míry mnoho firem již nějakou formu HCI provozuje. Podle velikosti a rozsahu projektu se implementace neobejde bez počáteční investice do hardwaru a softwaru, přičemž snižování nákladů často vede k volbě open-source projektů před čistě komerčními. Volba konkrétních technologií by ale měla být v rovnováze s riziky, která přináší."

Česko nezůstává pozadu

Přestože jsou české firmy tradičně velmi konzervativní a s adopcí nových trendů se oproti západní Evropě poněkud opožďují, je i u nás hyperkonvergovaná infrastruktura žhavým tématem, o které se zajímá prakticky každá firma plánující obnovu nebo rozšíření své ICT infrastruktury.

Například jeden z dodavatelů HCI řešení, společnost Dell EMC, má v ČR za sebou několik desítek projektů, které jsou již v produkčním provozu a jejichž zákazníci mohou reálně vyhodnocovat dosažené přínosy. Nejčastěji jde o schopnost nasazovat nové služby násobně rychleji a z pohledu IT oddělení pak vidí přínos ve snadnější údržbě hyperkonvergované infrastruktury ve srovnání se samostatnými komponenty.

Podobnou zkušenost má po více než desítce implementací také společnost Taktik: "Zákazníci byli zpravidla překvapeni snadností a rychlostí nasazení a poměrně často zmiňovaným přínosem je také podstatná redukce množství hardwaru," dodává Zdeněk Kopta.

Společnost Dimension Data Česká republika má zkušenosti z implementací HCI v oblastech výroby, financí i státní správy. Přínosem realizovaných projektů je především konsolidace, zjednodušení a zrychlení operativy i rychlejší servisní podpora. Pokud totiž měli zákazníci datová centra vystavěna na technologiích různých výrobců, jejich konsolidace do jednoho celku od stejného výrobce s sebou nese i rychlejší odstraňování případných závad, a tím pádem vyšší dostupnost služeb. "Samotná implementace je jednoduchá a množství potřebného hardwaru je ve srovnání s tradičním světem datových center nesrovnatelně nižší. Systémoví inženýři a administrátoři se po nasazení HCI už nestarají o rozsáhlé datové centrum, ale o robustní a velmi výkonné datové minicentrum. Mají tak konečně dostatek času řešit i jiné, důležitější oblasti správy IT − mohou se věnovat potřebám uživatelů a správě aplikací, kterých jsou dnes ve firmách často stovky," uvádí Martin Klčovský ze společnosti Dimension Data.

 

Anketa: Kde vidíte hlavní přínosy hyperkonvergované infrastruktury pro vaše zákazníky?

Martin Klčovský, business development manager DCS, Dimension Data Česká republika:

Především jde o výrazné zjednodušení infrastruktury, kdy hyperkonvergence sloučí vše do jednoho funkčního celku s jednotným bodem správy. Zákazník se pak už nemusí starat zvlášť a na různých místech o správu diskového pole, konfiguraci síťové infrastruktury či virtualizační platformy. Výsledkem je absolutní zjednodušení každodenní správy ICT prostředků a možnost její automatizace. Druhým benefitem je možnost navyšování kapacit ve chvíli, kdy je to skutečně potřeba − podobně jako u veřejného cloudu.

Štěpán Vrba, solution architect, S&T CZ:

Mezi hlavní výhody hyperkonvergované infrastruktury patří rychlost reakce na potřeby firmy, kdy IT nedobíhá požadavky z obchodních oddělení, ale naopak připravuje prostředky a platformy pro dynamický rozvoj a podporu obchodu jako takového. Dalšími přínosy hyperkonvergované infrastruktury jsou vysoká míra spolehlivosti, snížení provozních nákladů, úspora času IT oddělení stráveného nad správou a údržbou IT prostředí a snížení druhotných nákladů na erudici IT pracovníků díky zjednodušení celkové komplexnosti infrastruktury.

Miloš Pavlík, systémový inženýr, Cisco:

Jako klíčovou výhodu hyperkonvergované infrastruktury vidím možnost zavádět lokální řešení, která se svou jednoduchostí a rychlostí vyrovnají cloudu. Organizace tak mohou nahradit tradiční investiční cykly za přístup, který odpovídá nakupování cloudových kapacit. To znamená, že vedení firem může lépe předvídat náklady na IT podle toho, jak se podniku daří.

Zdeněk Kopta, sales manager, Taktik:

Hyperkonvergovaná infrastruktura klade výrazně nižší nároky na administraci, místo v serverovně nebo spotřebu elektrické energie. Ve finále je tak pro zákazníka největší výhodou hyperkonvergované infrastruktury úspora celkových nákladů na pořízení a provoz infrastruktury. Jednou z hlavních výhod HCI je rovněž možnost škálovat prostředky prakticky bez omezení a tím přesně kopírovat aktuální nároky zákazníka.

Marian Kulhavý, ředitel prodeje a marketingu, Gapp System:

Hyperkonvergovanou infrastrukturu (HCI) vnímáme jako konsolidační platformu pro provoz virtualizovaných technologií. Jejím hlavním přínosem je rychlost − aplikační platformu lze implementovat v řádech dnů místo měsíců −, jednoduchý provoz − díky integraci výpočetního (compute), síťového (network) a datového (storage) výkonu do jednoho zařízení může jeden člověk obsluhovat/provozovat rozsáhlé aplikační celky − a pokročilá automatizace, která umožňuje poskytování infrastrukturních služeb (IaaS) a přibližuje se k principům fungování v cloudu.

 

Článek a anketa byli publikovány v magazínu ICT revue.