Jak důležité je pro vás jako zaměstnavatele dbát na průběžné vzdělávání svých lidí?

Bez nadsázky je to pro nás klíčové. Důležitost celoživotního vzdělávání roste plošně, nejen v našem oboru. Je to způsobeno postupnou změnou charakteru lidské práce v důsledku moderních technologií, zejména robotizace, která automatizuje jednoduché a opakované činnosti a umožňuje lidem soustředit se na kvalifikovanější práci.

Jaké možnosti ve vzdělávání nabízíte zaměstnancům?

Systém vzdělávání v SAP Services bych rozdělila do tří skupin: formální kurzy v učebně nebo on-line, učení vykonáváním daného úkolu a školení poskytované zkušenějšími kolegy.

Pod pojmem vzdělávání naskočí většině lidí obrázek žáků ve třídě. Je však prokázané, že člověk nejvíce svých znalostí získá tím, že práci samostatně vykonává, nebo tím, že sleduje kolegu. Nejméně znalostí člověk získá pasivním učením se.

Iveta Chválová
IVETA CHVÁLOVÁ

vystudovala anglistiku a germanistiku na Slezské univerzitě v Opavě, Univerzitě Karlově v Praze a Technické univerzitě v Drážďanech. Do SAP Services nastoupila po absolutoriu vysoké školy a postupně prošla několika pracovními pozicemi v oblasti HR služeb. Vedle role ředitelky SAP Services vede Iveta mezinárodní mobility tým, který zodpovídá za relokaci pracovníků v rámci společnosti SAP.

Formálních kurzů nabízíme tisíce. Většinou jde o on-line kurzy, které lze studovat kdykoliv a kdekoliv. Kromě nich jsou populární tréninky vedené našimi kolegy. Máme systém interních trenérů, pravidelně předávajících své znalosti a zkušenosti ostatním.

Asociace ABSL uvádí, že centra služeb poskytují zaměstnancům ročně 43 hodin školení, což je čtyřnásobek jiných sektorů. Jak je to v SAP Services?

Našim lidem nabízíme de facto neomezené vzdělávání, mohou si kdykoliv zvolit jakýkoliv kurz i nad rámec vzdělávacích plánů. Samozřejmou podmínkou je, aby měli splněny své pracovní povinnosti.

Co postrádáte u nově přijatých absolventů, kteří přijdou ze škol?

Na jednu stranu velmi pozitivně hodnotíme jejich kvalitní jazykovou výbavu. U některých zpočátku postrádáme samostatnost a pocit zodpovědnosti, což se zlepšuje již během vstupního zaškolení. Absolventi u nás obvykle nastupují na nejrůznější pozice v oblasti HR a financí. Na začátku jde spíš o administrativu vnitrofiremních služeb, později třeba o organizaci relokací zaměstnanců, zařizování firemního vzdělávání, přípravu pracovních nabídek či robotizaci procesů.

Jak moc jsou pro SAP Services jako zaměstnavatele důležité akademické tituly?

Pro určité pozice je vysoká škola nezbytností, a pokud nabíráme externí kandidáty, tak na tom obvykle trváme. Nicméně v případě interních přesunů na vyšší pozice není vysoká škola tím hlavním rozhodujícím faktorem. Kolegy už totiž známe a dokážeme odhadnout, jestli jejich zkušenosti a znalosti na novou roli dostačují.

Jaké máte zkušenosti s MBA a externími kurzy?

V několika zemích včetně České republiky má SAP speciální program pro talentované zaměstnance s vysokým potenciálem. Vytipovaní kolegové mohou studovat externí kurzy, které jim SAP zaplatí až do výše téměř 130 000 korun ročně. V minulosti takto několik z nich studovalo právě MBA. Řekla bych, že tento typ studia je velkou výhodou pro každého řídícího pracovníka.

 

Rozhovor byl publikován v magazínu Práce & Kariéra.