„Probíhající pandemie ukázala, že každou nestandardní situaci a krizi překlenou lépe ty obory a firmy, které se v minulosti zaměřily digitální transformaci. Obor podnikových služeb díky tomu i nyní, v době pandemie, rozšiřuje svůj záběr,“ říká Jonathan Appleton, ředitel ABSL.

Nové služby, nové regiony

Z průzkumu ABSL vyplynulo, že 56 % center podnikových služeb se otvírají nové příležitosti. Více než desetina center (12 %) přebírá procesy od svých sesterských organizací v Asii, kde infrastruktura neumožnila převést všechny lidi na práci z domu, a muselo dojít k dočasnému útlumu provozu, jiná zase rozšiřují svou regionální působnost anebo poskytují nové služby. Jde zejména o IT podporu zaměstnanců pracujících z domova, konsolidaci dat, digitalizační projekty či zavádění robotické automatizace. Právě s pomocí těchto služeb česká centra umožňují hladké fungování mnohým světovým firmám i nyní, v době pandemie.

Nábor na doporučení a stahování výpovědí

Vzhledem k novým objemům práce a růstu musí centra pokračovat i v náboru zaměstnanců. Asi nejvíce nových zaměstnanců se dle průzkumu ABSL aktuálně rekrutuje na doporučení, běžným jevem je však i stahování výpovědí ze strany zaměstnanců. „S příchodem pandemie řada zaměstnavatelů z našeho oboru zaznamenala zájem zaměstnanců, kteří byli ve výpovědní lhůtě, svou výpověď stáhnout a ve firmě zůstat, mají obavy z nejistoty, kterou současná doba přináší. Tuto možnost zaměstnavatelé vesměs vítají,“ říká Jonathan Appleton s tím, že podobnou zkušenost má 12 % center.

Stabilizační prvek české ekonomiky

Očekává se, že nejen česká, ale světová ekonomika se po skončení pandemie otřese v základech. Napříč obory poroste nezaměstnanost a dojde k velkým ztrátám. Podnikových služeb by se podobné scénáře neměly týkat, představují totiž jednu z nejširších možností uplatnění znalostní ekonomiky, trendu, který je oproti výrobním oborům nejméně ohrožen ekonomickými krizemi. „Jsem si jist, že rozvoj našeho oboru může v budoucnu výrazně přispět ke stabilizaci české ekonomiky, již před krizí českému HDP přispíval plnými 6 procenty a práci dával bezmála 120 000 lidí. Věřím, že význam našeho oboru pro českou ekonomiku ještě poroste,“ uzavírá pozitivně Jonathan Appleton.