Díky stále rostoucí důvěře a transparentnosti má blockchain velký potenciál pro zlepšení světového obchodu. Jak? Například zjednodušením a urychlením správy obchodních procesů přes více zeměpisných regionů, průmyslových oblastí a informačních systémů. Může velmi významně zjednodušit složité obchodní operace a zeštíhlit nákladné administrativní činnosti a jejich zdroje.

A jsou tu další možné výhody blockchainu, jež v nás mohou zlehka začít vyvolávat nadšení. Týkají se potřeb zpracování navyšující se regulační a správní zátěže, úkonů kolem řízení rizik i dodržování smluvních ujednání či shody s pravidly (compliance) umožňující díky uchovávání akurátních záznamů digitalizovaných dat zajistit vyšší úroveň ověření procesů, pravdivosti i důvěryhodnosti.

To ale ještě stále není vše. Digitalizací a uchováváním transakčních dat v bezpečně sdíleném prostředí blockchain výrazně snižuje náklady na audit, řešení sporů − a rovněž i garantuje nárůst kvality výroby. Sečteno a podtrženo, blockchain může být prospěšný v těch odvětvích, jež pracují s dodavatelskými řetězci, jsou založena na podrobném a přesném protokolování ve složitém právním prostředí a vyžadují zvýšené zabezpečení přenosu dat v rámci finančních, logistických či zdravotnických transakcí (abychom jmenovali alespoň pár případů použití).

Slabá místa blockchainu

Blockchain je dnes nadužívaným buzzwordem jak v byznysovém, tak technologickém významu. Průzkum profesní organizace amerických elektrotechniků IEEE ze srpna loňského roku poukazuje na některá slabá místa blockchainu:

Výkonnost a škálovatelnost
Výkonnost a škálovatelnost blockchainu je s přibývajícími případy jeho použití stále větším otazníkem.

Soukromí
Blockchain je obecně považován za Mekku bezpečnosti ohledně citlivých osobních dat. Někteří experti ovšem upozorňují, že může být i zranitelný, pokud jde o transakční soukromí, protože veřejné klíče pro iniciaci transakcí jsou pro ostatní účastníky transakce dostupné.

Interoperabilita
Mnoho průmyslových odvětví v současné době zvažuje adopci této technologie pro své podnikání. Nicméně dosud neexistuje žádný standardní protokol, který umožní mezioborovou spolupráci a integraci s ostatními.

Spotřeba energie
Těžaři kryptoměn spotřebovávají přes blockchain obrovské množství el. energie, které je srovnatelné se spotřebou celých států. Studie Nature Climate Change předpokládá, že jenom těžba bitcoinu během třiceti let zvýší teplotu na planetě o dva stupně.

Férovost a bezpečnost
Vzhledem k nezralosti technologie existují bezpečnostně slabá místa, jež vystavují uživatele blockchainu počítačové trestné činnosti. V nadpoloviční většině útoků (51 %) získá jedna nebo více počítači škodlivých entit (virálních napadení) alespoň částečnou kontrolu nad výkonností bitcoinové sítě, tzv. hashrate.

Aktuální regulační problémy
Blockchainové platformy se potýkají s problémy regulace. Důvodem jsou decentralizované vlastnosti systému, jež oslabují působnost centrálních bank, což činí vlády obezřetnými vůči této technologii.

45 %

Za hlavní překážku rozšíření privátních blockchainových platforem označilo 45 % účastníků studie společnosti EY problémy spojené s interoperabilitou.

Blockchainové záznamy zcela přirozeně − ze svého principu − chrání přenášené informace. A je to právě tento klíčový bezpečnostní prvek, který v diskusích o stále ještě nové technologii zdůrazňuje její největší přínos.

Blockchain a digitální CX

Veškerá data vložená do decentralizované účetní knihy blockchainu typu objednávky, přepravního dokladu, faktury, právních dokumentů nebo záznamů finančních transakcí v sobě nesou jednoznačné potvrzení o svém původu a jsou opatřena časovým razítkem. Z toho důvodu budou vždy s laserovou přesností vztažena ke konkrétní části celkové transakce, a tudíž i snadno dohledatelná. K těmto datům mají navíc přistup jen zástupci schválených stran. Tolik pro představu, jak blockchain svým naprosto nezpochybnitelným přístupem k přenosům dat může zvýšit efektivitu podnikání.

Prvními nefinančními uživateli blockchainu byly sice velké nadnárodní korporace s rozsáhlými partnerskými sítěmi a složitou strukturou obchodních kanálů, ovšem blockchain nakonec může změnit způsob, jakým podnikají i mnohem menší podniky. Tím, že transformuje celou řadu podnikových back office systémů a jejich funkce vysouvá ven z firmy (blíž k obchodním partnerům a zákazníkům), vytváří pro ně zároveň novou, působivější zákaznickou zkušenost (CX, customer experience).

Blockchain je i pro malé

Již dnes existují vinařské společnosti, které používají technologii blockchainu pro sledování své produkce od pěstování hroznů až k lahvování, aby se zákazník mohl například dozvědět, jak velká uhlíková stopa vzniká při produkci jejich oblíbeného vinného moku.

Příkladem menší organizace využívající blockchain v rámci svého podnikání je malý lokální pivovar ­Alpha Acid Brewing z oblasti Sanfranciského zálivu, jenž napojil všechny své dodavatele surovin (sladu, kvasinek a chmele), včetně senzorického snímání výroby piva, na distri­buovanou účetní knihu přes řešení Track and Trace, které je součástí blockchainové platformy Oracle. To vše pomáhá kalifornským pivovarníkům namíchat nové značky piv a výrazně prohloubit jejich vztahy s obchodními partnery a zákazníky. Detailní informace o všech ingrediencích v každé expedované šarži tu nejsou ničím výjimečným.

Blockchain a životní prostředí

Dalším zajímavým případem je využívání blockchainu největším čínským výrobcem automobilů BYD, který pomocí něj sleduje, jak si zákazníci vedou při řízení elektrických automobilů, např. pro optimalizaci nerovnováhy emisí uhlíku. Jde přitom o první podnikovou aplikaci přenášející data z milionů automobilů, autobusů, vlaků a dalších vozidel na platformu veřejného blockchainu.

Zcela nové pohledy na zpracování a analýzu dat poskytují čínské automobilce dosud nevídané příležitosti k interakci se zákazníky a partnery, což dramaticky navyšuje její konkurenční výhodu oproti jiným společnostem z odvětví, které se dosud nerozhodly využít tento datový potenciál.

Ignorace blockchainu připomíná přehlížení internetu

Zakladatel londýnské společnosti Smarter Contracts, zabývající se digitální transformací podniků, Wayne Lloyd ve svém nedávném rozhovoru pro magazín ERP Today říká: "Ještě stále mnoho manažerů, pokud vůbec tuší, o co jde, spojuje blockchain s bitcoinem." Lloyd však jde ještě dál a dodává: "Ti, kteří dnes přehlížejí blockchain, se vydávají stejnému riziku jako ti, kteří v devadesátých letech ignorovali nástup internetu." Blockchain se stává významným prvkem digitalizace a automatizace na cestě k vytvoření decentralizovaného modelu zpracování transakcí.

V podnikové informatice různé aplikace řeší různé části téže obchodní transakce, kterou je třeba z mnoha důvodů evidovat a sledovat. Pro takové případy je vhodná integrační cloudová platforma blockchainu, kde tato data mohou být registrována ve sdíleném prostředí a oprávnění uživatelé k nim mají kdykoli přístup. To je i důvod, proč je blockchain součástí SAP cloud platformy SCP, na níž farmaceutická firma ­Boehringer Ingelheim poskytuje celosvětově svým klien­tům a obchodním partnerům autentické informace o svých produktech. Pomáhá to v případě potřeby nejen usnadnit cílenou distribuci či stažení produktů z trhu, ale rovněž dává zákazníkům potřebnou znalost a důvěru v kvalitu a původ jednotlivých součástí produktu.

Decentralizovaný centralizuje

Blockchain hraje významnou roli při sdílení informací životního cyklu celé zakázky, což snižuje potřebu inspekce mnoha různých systémů všech zúčastněných stran, např. počítačů členů týmu z dodavatelských řetězců nebo e-mailových účtů za účelem vyhledání konkrétního dokumentu.

Existují představy o širším využívání potenciálu blockchainu do budoucna pro zadávání zakázek, získávání objednávek, správu zásob, hodnocení kvalit − a dokonce i při vyjednávání cen za účelem nalezení nejlepší nabídky pro nákup zboží.

Všichni za jednoho, jeden za všechny

Neopomenutelnou výhodou blockchainu při nekonečných regulačních opatřeních a požadavcích na audit je jeho garantovaná bezpečnost a přístup k hodnověrným informacím. Jednou z výzev pro efektivní využití blockchainu je dostat všechny hráče na stejné hřiště. Spolupráce v globálním fungování ekonomiky je absolutně nutná a často zahrnuje řadu externích zdrojů z více regionů. V prostředí dodavatelských řetězců musí všechny fáze výroby a distribuce zapadat hladce do sebe. Pokud výrobce používá blockchain a distributor ne, pak všechny následné činnosti po vyrobení produktu a jeho expedici nebudou dále zaznamenány. Informační řetězec celého procesu bude předčasně ukončen. Vysoce efektivní blockchain vyžaduje zapojení všech stran. Jakmile budou všechny prvky dodavatelského řetězce aktivně zapojeny, bude možná i cesta k efektivnějším a levnějším obchodním operacím.

Pokud chceme tuto tezi více zhmotnit, můžeme vzít v potaz scénář, podle nějž je v současné době více než 80 procent zboží celosvětově přepravováno lodní dopravou. Administrativní procesy potřebné k převozu tohoto zboží přitom spotřebují celou pětinu veškerých nákladů na dopravu.

Podle Světového ekonomického fóra (WEF) by snížení administrativní zátěže v celém dodavatelském řetězci mohlo přinést zvýšení globálního obchodu téměř o 15 procent. Právě z těchto důvodů vytvořily společnosti Maersk a IBM na bázi blockchainu společný projekt TradeLens, který funguje od poloviny roku 2018 jako obecná přepravní platforma, do níž jsou zapojeni největší oceánští cargo přepravci a velké množství logistických a speditérských firem.

Pracovní právo, Smart Contracts…

Blockchain nabízí mnohem více než jenom ověřování původu produktů a jejich přepravní monitoring. Umí třeba zajistit, aby smluvní závazky byly dodržovány v kaž­dém kroku dodavatelského řetězce. Výrobci, zejména přeshraniční, vyžadují, aby jejich dodavatelé byli v maximálním souladu se standardy a dobrými praktikami v branži typu mlčenlivosti, obchodní etiky, pracovního práva apod. U globálních dodavatelských řetězců to je složitý a časově náročný úkol, jenž s sebou nese náklady na zdroje, zákonná ustanovení, předpisy a další regionální aspekty.

Americká firma Icertis ze Seattlu, poskytovatel správy podnikových kontraktů v cloudu a Mercedes-Benz Cars spolupracují na řešení těchto výzev. V tomto případě hrají hlavní roli smart contracts − jeden ze zlatých nuggetů blockchainu, které zajišťují, aby globální sourcing a smluvní postupy byly v souladu s požadavky výrobce automobilů. Kromě jiného jde o pracovní podmínky, ochranu životního prostředí, bezpečnost práce a dalších předpisů. To vše bez kompromisních smluvních utajení.

Článek byl publikován v komerční příloze ICT revue.