Udržitelnost (ESG) je horkým tématem posledních dvou let. Uchopit, definovat a dodržovat její principy je pro firmy často obrovskou výzvou. Přitom bude mít významné dopady na jejich budoucnost. O aktuálním dění kolem ESG jsme hovořili s Janem Jaškem, ředitelem Industry Expertise Centra a ESG ambasadorem UniCredit Bank, který přibližuje, jak jít trendu udržitelné budoucnosti vstříc a jak v tom může pomoct banka.

Víme, jak s principy ESG pracovat

„Udržitelná budoucnost je pro firmy klíčovým závazkem. Dialog o ESG chceme vést s každým stávajícím i novým klientem,“ otevírá rozhovor Jan Jašek, který má téma ESG v UniCredit Bank na starost. ESG principy totiž podle něj budou důležité k naplnění cílů udržitelné budoucnosti nás všech – od prostředí, ve kterém žijeme, přes zákazníky až po samotnou budoucnost všech firem. „Nedodržování základních principů může mít pro firmy v budoucnu významné negativní dopady – na reputaci, financování, ale i na vztahy se zákazníky a dodavateli,“ vysvětluje Jašek.

Mnohé firmy nejen v České republice berou z toho důvodu ESG jako příležitost. „V roce 2021 tvořily ESG úvěry 20% podíl našich dlouhodobých firemních úvěrů, šlo celkem o 33 miliard korun.“ A v jakých oblastech firmy ESG financování využívají? „Jde především o investice do udržitelnosti – obnovitelné a zelené zdroje energií s podporou evropských fondů, udržitelné zemědělství, udržitelné a nízkoenergetické budovy, investice do snižování emisí a spotřeby energií nebo transformace zdravotnictví. Na všechny ESG úvěry navíc poskytujeme klientům výhodnější úrokové sazby,“ říká Jašek.

 

UniCredit 021
Jan Jašek
Foto: Michal Klíma

ESG Barometr identifikuje příležitosti v podnikání

Aby banka mohla vést o ESG efektivní a strukturovaný dialog se svými klienty a nabídnout jim kvalitní poradenství v oblasti udržitelnosti, vyvinula s ESG ratingovou společností ISS ESG vlastní nástroj – ESG Barometr. „Jde o jednodušší verzi strukturovaného ESG ratingu pro malé a střední firmy, pro něž je často zpracování komplexního ESG Reportu neefektivní nebo příliš nákladné,“ vysvětluje Jašek. Výsledkem barometru je individuální hodnocení firmy, které ukazuje její silné a rozvojové oblasti v ESG oblasti.

Tento nástroj obsahuje sadu specifických otázek pro 19 různých průmyslových odvětví, zaměřených především na životní prostředí, sociální otázky a řízení firmy. Barometr umožňuje identifikovat klíčové rozvojové a strategické oblasti ESG, kterým by se měl klient do budoucna věnovat a díky nim posílit svou tržní pozici či identifikovat další obchodní příležitosti. S financováním relevantních projektů vybraných na míru danému klientovi poradí bankéř UniCredit Bank.

Udržitelná banka

Celá skupina UniCredit se v roce 2021 stala součástí Net-Zero Banking Alliance, čímž veřejně stvrdila svůj závazek k udržitelnější budoucnosti. Směrem k veřejnosti pak UniCredit Bank podporuje projekty sociálního charakteru, například centra pro seniory, domovy poskytující pečovatelské služby a investice ve veřejném sektoru. „Jedním z našich úspěchů je poskytnuté financování ve výši 75 milionů korun na výstavbu Centra péče Doubrava, které nabízí specializovanou péči chronicky nemocným seniorům,“ objasňuje Jašek.

Co je ESG?

Za zkratkou ESG se skrývají principy společenské odpovědnosti firem ve třech oblastech. Pod první, environmental (tedy environmentální), patří například snížení a efektivní využívání energií či udržitelné nakládání s odpady. Oblast social (tedy sociální/společenské) zahrnuje zodpovědnost vůči ostatním například formou podpory komunitních projektů nebo vzděláváním veřejnosti. Do třetí oblasti governance (odpovědné řízení společnosti) spadá třeba úsilí o vyvážené zastoupení žen a mužů na vyšších vedoucích pozicích firmy nebo spravedlivé odměňování. ESG se stává formou společenského skóre podniku, které bude hrát v budoucnosti důležitou roli například v dodavatelském řetězci, přístupu ke státním zakázkám nebo k dalším tendrům. Ovlivňovat bude pravděpodobně i reputaci a hodnotu společnosti.

Globální poradenské společnosti často hovoří o 4 hlavních pilířích ESG. Prvním z nich je rostoucí význam výzev v oblasti udržitelnosti, ať už jde o dopady změn klimatu, politiky, finanční rizika, ale i fyzická rizika, nebo využívání přírodních zdrojů a jejich nedostatek. Druhým pilířem jsou demografické změny, které vedou k měnícímu se chování spotřebitelů a změnám v preferencích investorů. Dalším, třetím pilířem je probíhající regulace a politika. „Nejen v Evropě, ale i v některých částech světa jsme svědky zrychlování regulace, která se snaží o udržitelnější financování v otázkách životního prostředí. V konečném důsledku jde i o alokaci kapitálu směrem k udržitelnějším formám investování do hospodářské činnosti,“ dodává Jašek. Posledním z pilířů je pak rostoucí tlak, kterému čelí podniky v oblasti zveřejňování informací o udržitelnosti.

Článek vznikl ve spolupráci s UniCredit Bank.

Banner Udrzit bud 768x221