Porota složená ze sedmi odborníků hodnotí v programu Czech Best Managed Companies kvalitu řízení soukromě vlastněných firem. Co musí podniky prokázat?

Banner BMC 768x221