O programu Best Managed Companies

Porota složená ze sedmi odborníků hodnotí v programu Czech Best Managed Companies kvalitu řízení soukromě vlastněných firem. Co musí podniky...
▪ 1 min. čtení