K přijetí eura se české firmy staví pozitivně. Vyplývá to z průzkumu poradensko-technologické společnosti Deloitte uskutečněného v rámci programu Czech Best Managed Companies. Otázku možného přijetí jednotné evropské měny řeší český podnikatelský sektor v souvislosti s 20. výročím vstupu ČR do Evropské unie. Většina českých společností euro podporuje, protože by jim jeho zavedení usnadnilo podnikání. Hlavní přínosy vnímají v odstranění kurzového rizika, snížení nákladů na mezinárodní transakce či podpoře expanze a konkurenceschopnosti na zahraničních trzích. Naopak, jako nejčastější překážku přijetí eura uvádějí respondenti případné krytí dluhu států eurozóny. 

Podpořit obchod a expanzi do zahraničí

Změnu by české společnosti přivítaly především proto, že by přechodem na jednotnou evropskou měnu došlo k usnadnění obchodu s eurozónou. Dále by došlo ke snížení nákladů na mezinárodní transakce a rizika spojená s měnovou výměnou, a to zejména u víceletých kontraktů.

Právě kurzové riziko vnímají firmy jako jednu z nejzásadnějších překážek spjatých s korunou. Současná práce s měnou a různé způsoby jištění proti kurzovým změnám je pro české firmy zbytečným nákladem a administrativní zátěží. „Jako exportní společnost, která má cca 60 procent tržeb v eurech, trvale zápasíme s vývojem kurzu eura. Aktuálně řešíme přeceňování finančních derivátů, což nepříznivě ovlivní náš hospodářský výsledek v roce 2023. Proto bychom uvítali, kdyby došlo k přijetí eura i přes očekávané dopady na zvyšování cen a podobně,“ uvádí Alena Lubasová, CEO společnosti Strojírna Oslavany.

Podle dalších českých společností by mohlo euro zvýšit důvěru zahraničních partnerů a investorů, a to díky vnímání větší ekonomické stability a integrace s evropským trhem. Stabilní měnové prostředí eurozóny by mohlo přinést nižší úrokové sazby na půjčky, což by podpořilo investice a expanzi firem. V neposlední řadě by mohlo euro podpořit konkurenceschopnost českých podniků na jednotném trhu tím, že by zjednodušilo porovnávání cen a zlepšilo pozici vůči konkurenci.

„V sektoru nemovitostí s eurem již nyní běžně pracujeme a mnoho nájemních smluv, zvláště u větších a novějších budov, je uvedeno v eurech. Jedním z hlavních důvodů je poptávka zahraničních investorů, kterým takovéto smlouvy umožňují dosáhnout na eurové financování i u nemovitostí, jež se nacházejí na území České republiky. Obecně čekáme, že se bude provázanost s eurem jako měnou dále prohlubovat,“ vysvětluje Marek Vavřina, provozní ředitel společnosti PSN.

Díky podcastu Bruselský diktát pochopíte, že pro nás Čechy má mnohem větší význam dění v Evropě než v Praze a v Česku vůbec. Celé díly poslouchejte na

 

Eurozóna musí dodržovat vlastní pravidla

Pokud jde o rizika spojená se zavedením eura, největší obavy mají české společnosti z případného krytí dluhu států eurozóny. Existenční riziko eurozóny, jako jsou dluhové krize jiných členů, by se mohlo negativně odrazit na stabilitě a růstu českých firem. „V době konání referenda o přijetí eura jsme byli jednoznačnými zastánci společné měny, stejných pravidel a zjednodušení byznysu. Tyto pohnutky pořád trvají, ale proti nim vyvstaly obavy z toho, že eurozóna není tak jednoznačná a striktní v dodržování a vynucování vlastních pravidel, což vedlo až k diskusím o dvourychlostní Evropě a podobně,“  komentuje Jan Lát, finanční ředitel společnosti Beneš a Lát. „Přijetí eura by bylo výhodou pro byznys, ale myslíme si, že nejdřív je potřeba vrátit důvěru v eurozónu jako takovou, a to především tím, že budou jasná pravidla a bude zřejmé, u koho se jich dovolat,“ dodává.

Obavy souvisejí i se ztrátou kontroly nad vlastní měnovou politikou. Česká centrální banka by totiž nemohla reagovat na specifické potřeby české ekonomiky. Prudké změny v ekonomice eurozóny by tak dle některých českých společností mohly mít přímý dopad na podnikání bez možnosti ovlivnit měnovou politiku na ochranu jejich zájmů.

Nejlépe řízené společnosti

V rámci programu Czech Best Managed Companies společnost Deloitte oceňuje dobře řízené soukromé firmy a pomáhá jim v jejich rozvoji.  Vytváří tak globální platformu, která podporuje mezinárodní spolupráci a sdílení zkušeností předních privátních firem. Hodnocení se týká čtyř klíčových oblastí: strategického směřování firmy, produktivity a inovací, firemní kultury a finanční výkonnosti. Vyhlášení vítězů letošního ročníku proběhne 16. května 2024 v Praze.

 Navzdory zmíněným obavám se většina českých společností staví k přijetí eura spíše pozitivně. Zvláště výrazné je to u těch firem, které se již nyní orientují na zahraniční obchod. „Z našeho průzkumu vyplývá, že přijetí eura by bylo pro české společnosti spíše přínosem. Samozřejmě jsou se zavedením společné měny spojena i rizika a jednorázové náklady, pozitiva daná větší integrací s evropským trhem a oproštěním od měnového rizika však jednoznačně převládají,“ potvrzuje Kateřina Novotná, Czech BMC Leader ze společnosti Deloitte. Zavedení jednotné měny je strategickým rozhodnutím, které by mělo dlouhodobý dopad na konkurenceschopnost a růst české ekonomiky. „Zároveň je vidět, že ty nejlépe řízené české společnosti již přechod na společnou měnu řeší a připravují se na to, jak by je ovlivnil. Ostatní firmy by je v tomto ohledu měly následovat,“ uzavírá Novotná.

Článek vznikl ve spolupráci se společností Deloitte.