Instalaci solárních panelů na střechu zvážil během loňského boomu snad každý majitel rodinného domu. Někteří pak zažili zklamání, ať už ve formě dlouhého čekání, dodatečných nákladů, problémů s připojením k síti nebo falešných slibů od nespolehlivé dodavatelské firmy. Špatné zkušenosti některých spotřebitelů přinesly do veřejného prostoru všeobecnou skepsi, podle odborníků ale přispěly i k tomu, že si zákazníci začali dodavatele fotovoltaických elektráren víc hlídat.

Firma Columbus Energy, která patří mezi největší hráče v oblasti fotovoltaických instalací v Polsku a od loňského podzimu působí i na českém trhu, úbytek zájemců nezaznamenala. Všímá si ale větší opatrnosti svých zákazníků, jak potvrzuje člen jejího představenstva Petr Částek: „Vidíme, že klienti se dnes rozhodují déle a zvažují při výběru dodavatele více atributů, než je jen cena a rychlost dodání.“ Lidé podle něj přemýšlí v dlouhodobějším horizontu a hledají stabilního partnera, který jim bude poskytovat záruky a servis. „Více než dříve se setkáváme s klienty, kteří se zajímají o způsob provedení instalace, jaké používáme technologie, které zabrání vzniku případného požáru, jak často je potřeba provádět servis a podobně,“ hodnotí přístup zákazníků Částek. A přidává rady, jak předejít situacím, kdy lidem fotovoltaika přinese víc problémů než radostí.

 

 

1. Zvolit důvěryhodnou firmu

Poznat spolehlivého dodavatele není na první pohled snadné. V případě fotovoltaiky, jejíž životnost je několik desetiletí, se lidem zpravidla nevyplatí svěřit instalaci firmě, u které by hrozilo, že po pár letech z trhu zmizí. To si po krachu některých fotovoltaických společností začali uvědomovat i čeští zákazníci a v současnosti se více spoléhají na firmy s větším zázemím, zkušenostmi a dostatkem kvalifikovaných pracovníků.

2. Zajistit stabilitu střechy

Před umístěním solárních panelů na střechu domu je potřeba ověřit pevnost krovů a zvážit i případnou rekonstrukci starší střechy. Garantovaná životnost fotovoltaické elektrárny dosahuje přibližně 30 let, ale dobře instalovaná a pravidelně servisovaná může fungovat i mnohem déle. Přitom je třeba počítat s tím, že jeden panel váží přibližně 20 kilogramů a při instalaci elektrárny do 10 kWp jich na střeše běžně bývá okolo 20. Střecha by proto měla být schopná takovou zátěž dlouhodobě udržet. Fotovoltaiku není vhodné umisťovat na onduline, eternit, polykarbonát nebo plexisklo. U těchto materiálů hrozí i při opatrné manipulaci popraskání.

3. Zabezpečit systém

Požáry způsobené fotovoltaickou elektrárnou jsou velmi výjimečné, k poruchám ale občas dochází a nejčastěji souvisí se špatným zapojením elektrických částí. Obvykle se jedná o chybné napojení konektorů, nedostatečné utažení svorkovnic a šroubových spojů, mechanické přetížení svorek nebo špatné oddělení požárních úseků. Poruchám se dá předcházet pečlivou ochranou kabeláže a konektorů, které propojují jednotlivé komponenty fotovoltaických systémů. Pokud jsou špatně kryté, může k nim proniknout voda nebo nečistoty, které pak snižují účinnost elektrárny nebo způsobují ztráty odporu.

Aby se zabránilo přehřívání problematických míst, které může vést ke vzniku požáru, lze použít krytky konektorů se samozhášecí páskou. „Ta obsahuje mikrokapsle naplněné hasivem, které při teplotě přes 120 stupňů Celsia uvolňují plyn, jenž vytlačuje z ohně kyslík,“ vysvětluje Částek. U kabeláže firma také doporučuje používat chrániče před UV zářením.

4. Nezkoušet to svépomocí

Bez potřebné kvalifikace by se majitel domu rozhodně neměl pouštět do instalace fotovoltaiky sám. „Nejenže je to nebezpečné, ale také nelegální. Instalaci může provádět pouze autorizovaná osoba s profesní kvalifikací elektromontér fotovoltaických systémů,“ upřesňuje Částek. Právě certifikaci pracovníků si může každý objednavatel fotovoltaiky zkontrolovat, aby si byl jist, že práci svěřil profesionálům, na které se může spolehnout.

5. Pohlídat si zastínění

Funkčnost a efektivitu fotovoltaiky ovlivňuje také míra zastínění. Projeví se to už při malém stínu dopadajícím na jeden z panelů. Všechny jsou totiž zapojené do série a snížení výkonu jednoho modulu způsobí, že svůj výkon upraví celá instalace. Pokud část panelů zastiňují třeba stromy, mohou pomoci takzvané optimizéry, které se umisťují na spodní část panelu a umožňují mu pracovat nezávisle na ostatních modulech.

6. Pravidelně servisovat

Servisní smlouvu by měl zákazník uzavřít s dodavatelem v rámci instalace. Pravidelná revize je povinná po čtyřech letech, pro lepší životnost systému se ale vyplatí provádět kontrolu a údržbu častěji, ideálně jednou ročně. Zvláště první rok je pro fotovoltaiku zátěžovou zkouškou. „Většina závad se projeví právě během první sezony,“ řekl v podcastu HN expert na solární elektrárny Pavel Hrzina z katedry elektrotechnologie ČVUT. Údržbě by podle něj měli věnovat pozornost především majitelé solárů na ploché střeše, kde nečistoty z panelů nesmyje tak snadno každý déšť.

 

Podle průzkumu agentury Behavio z prosince 2022 o pořízení fotovoltaiky vážně uvažuje každý čtvrtý majitel rodinného domu. Brání jim v tom především vyšší pořizovací cena a také délka návratnosti investice. Ta se přitom podle zkušeností společnosti Columbus Energy pohybuje kolem 5–6 let a průměrná životnost zařízení je asi pětinásobně vyšší. „A není to jen o aktuálních cenách energií,“ upozorňuje Částek. „Domácnosti přestanou být odkázány pouze na odběr elektřiny ze sítě, přebytky mohou prodávat. Fotovoltaika jim zajistí větší energetickou soběstačnost i lepší zhodnocení nemovitosti.“

Prodej přebytků energie například sousedům by měla umožnit novela energetického zákona, kterou připravuje ministerstvo průmyslu a obchodu. Zavedení komunitní energetiky ale zřejmě nebude tak rychlé, jak se předpokládalo. Ani distribuční síť není na tento systém dobře připravená, a proto je pro majitele fotovoltaiky zatím výhodnější co největší množství vyrobené elektřiny rovnou spotřebovat. Znamená to ale zásadní změnu fungování domácnosti. „Do teď jsme byli zvyklí využívat výhodný noční proud. Nově si členové domácnosti musí zvyknout na to, že se vyplatí pouštět myčku, pračku, sušičku a další spotřebiče během dne, kdy fotovoltaika vyrábí nejvíce energie. Stejně tak je možné dům odpoledne předvytopit a přes noc nechat teplotu pozvolna klesat,“ vysvětluje Petr Částek. Nevyužitou energii pak doporučuje ukládat do baterie, případně zvýšit kapacitu akumulátorů a optimalizovat spotřebu vyrobené energie třeba do ohřevu vody.

Článek vznikl ve spolupráci se společností Columbus Energy.