Investiční platforma ROIER vznikla v roce 2021, a to se záměrem propojit individuální investory s firmami, které podnikají v oblasti realit a hledají alternativní možnosti financování. Zájemcům nabízí zajištěné investice do nemovitostí, které jsou možné buď formou participace na úvěrových smlouvách, nebo přímým financováním vybraných nemovitostí. Financování prostřednictvím této platformy je určeno jak pro existující firmy, tak pro subjekty, které vzniknou právě za účelem získání investice pro finanční stabilizaci, opravy či rozvoj. V čele managementu společnosti Bedby, která tuto platformu spravuje, je David Bystrzycki, který je zároveň i jedním z významných investorů.

Proč jste založili investiční platformu určenou právě pro financování projektů v oblasti realit a nájemního bydlení?

Lidé v posledních letech stále více přemýšlí nad možností získání pasivního příjmu. Hledají bezpečné, ale zároveň i výnosné investice, které by jim generovaly pravidelnou rentu. Naším primárním záměrem bylo zpřístupnit takové investování i běžným občanům, a to formou investic do zajištěných firemních úvěrů na nemovitosti. Vlastníkům nemovitostí z řad právnických osob pak nabízíme flexibilní získání prostředků na financování jejich projektů. Firmy často využívají naše úvěry k refinancování stávajících úvěrů, jako doplňkové úvěry k jiným zdrojům, nebo jako samostatné úvěry bez závislosti na bankách. Banky totiž v řadě případů nenabízí pro segment, který obsluhujeme – tj. žadatele o úvěr ve výši 1–15 milionů korun, dostatečně osobní přístup.

V oblasti financování firem z realitního segmentu se pohybuje více společností. Čím se od nich odlišujete?

Především tím, že se zaměřujeme na financování potřeb menších firem, které působí v oblasti nájemního bydlení se věnují podnikání v realitách. Za nespornou výhodu považujeme to, že námi financované nemovitosti již mají své nájemníky, přičemž zástavou za každý úvěr je nemovitost s maximálním LTV do 70 procent.

Jakým způsobem jsou finanční prostředky investora zajištěny proti případné ztrátě v případě, že příjemce úvěru, nebo společnost Bedby, nebudou z nějakého důvodu schopni dostát svým závazkům?

Zatím se žádný z našich projektů nedostal do problému, který by byl spojen s nesplácením úvěru. Funguje to tak, že investor u nás nakupuje úvěrové participace a nákup participace na daném úvěru, opravňuje investora k tomu, mít podíl ve výši své participace, a to na všech výnosech z tohoto úvěru. Investor si tak ve skutečnosti kupuje podíl na výnosech z úvěru. Na konci období úvěru se participace vrátí investorovi, protože s tím, jak končí úvěr, končí i participace. Tento investiční princip zachovává poměrně velkou anonymitu investora, který není vidět na listu vlastnictví. Zároveň také snímá z investora administrativní zátěž, která souvisí se zápisem na list vlastnictví u příslušného Katastrálního úřadu. Navíc, všechny provozní problémy řeší společnost Bedby, jakožto zástavní věřitel.

V případě, že by své závazky neplnila společnost Bedby, má investor zástavu ve formě pohledávky za příjemcem úvěru – tedy na úvěru, na kterém má investor participaci, a potvrzení od dané firmy, že si je této zástavy vědoma. Investor pak teoreticky může přijít přímo za tou konkrétní firmou a požadovat plnění od ní.

Investice do nemovitostí, nebo do úvěrů zajištěných nemovitostmi, patří mezi konzervativní investice, které zároveň vytváří určitý pravidelný výnos. Každý měsíc tedy vyplácíme našim investorům část výnosů z prostředků, které u nás investovali. Jedinou podmínkou je, že u nás mají peníze uložené na předem zvolenou dobu. Ta činí od šesti měsíců, až do pěti let. V současné době se však nejčastěji jedná o investici na dva roky. Jak jsem již poznamenal, jde o konzervativní investici, ale s nadstandardním výnosem, a to ve výši až 10,1 procenta ročně. V případě investice ve výši jednoho milionu korun činí měsíční renta, při takovém úročení, více než 8 tisíc korun. Aktuálně na naší platformě běží akce, která, při využití nabízeného bonusu, znamená pro investora výnos až 15,1 procenta za rok.

Jaká je minimální částka, kterou lze prostřednictvím platformy ROIER investovat?

Minimální investice je 5 000 korun. Chtěli jsme dát možnost vyzkoušet si tento způsob investování i opravdu drobným investorům. Faktem je, že takto drobných investorů máme jen málo – v principu totiž jde o praktickou možnost vyzkoušet si, jak celý proces investice prostřednictvím naší platformy vlastně funguje. Pokud již někdo investoval méně než sto tisíc korun, pak se zpravidla jednalo o částky ve výši několika desítek tisíc korun. Většina našich investorů investuje částky nad 100 tisíc korun. Průměrná investice se pohybuje přibližně ve výši 140 tisíc korun.

Kolik finančních prostředků jste zatím proinvestovali?

V této chvíli se jedná o více než 300 milionů korun.

Investují s vámi jen drobní investoři z řad běžných občanů nebo je mezi investory možné najít i některá známá jména?

Spolupracujeme jak s drobnými investory, tak i s těmi velkými. Jedni z prvních velkých investorů, které můžeme veřejně zmínit, protože se se následně stali i našimi partnery, a podílí se i na rozvoji samotné platformy ROIER, jsou například Jiří Wallenfels či Jan Blaško. V těch jsme získali skvělé partnery pro náš strategický rozvoj.  

Jaké jsou vaše aktuální krátkodobé cíle?

Pro letošní rok je to především znásobení počtu aktivních investorů a rozšíření nabídky projektů financovaných prostřednictvím této platformy. V současné době také aktivně usilujeme, stejně jako ostatní hráči na trhu, o získání crowdfundingové licence ČNB.

Plánujete expanzi i do zahraničí?

V dubnu tohoto roku jsme jako zástavu akceptovali nemovitost na Slovensku, a to při financování českého subjektu. S expanzí do zahraničí v budoucnu počítáme, ale až po získání příslušných licencí a jejich pasportizací do zahraničí.  Zájem máme o země, kde trh nemovitostí a s nimi spojené investice vykazují dynamický růst, jako jsou například Rumunsko a pobaltské země, ale i o regiony, kde je trh dlouhodobě stabilní, ale chybí tam alternativní formy financování – což je třeba Německo, Švýcarsko nebo Španělsko.

Článek vznikl ve spolupráci se společností Bedby. 

David Bystrzycki (52)

Posledních 20 let pracuje v oblasti finančnictví. Od roku 2011 do roku 2017 vedl jako generální ředitel a předseda představenstva společnost Home Credit v Česku a na Slovensku. Byl také předsedou představenstva Společnosti pro informační databáze (SID) a spoluzakladatelem P2P platformy Zonky, kde vykonával funkci jednatele. Předtím působil v GE Capital Bank (dnešní Moneta), a to jako člen vedení zodpovědný za řízení vztahů s klienty. Jako investor se věnuje společnostem v oblasti financí a pojišťovnictví.