Mezigenerační předání majetku je i nadále „hnacím motorem“ vzniku svěřenských fondů. Těch je v Česku už bezmála pět tisíc a jejich počet každoročně stoupá. Stále častěji jich ale také využívají podnikatelé, kteří v nich „objevují“ prostředek, jak ochránit majetek při realizaci nových podnikatelských záměrů.

„Zakladatel start-upu majetek rozdělí, část vloží do svěřenského fondu a druhou část zakladatel vlastní, čímž dojde k oddělení vlastnictví. Pokud by vznikla později podnikateli odpovědnost z titulu podnikání, tak se to majetku, který byl vložen do svěřenského fondu, nedotkne,“ říká v podcastu Hospodářských novin Markéta Flanderková, seniorní konzultantka ve firmě CCS Premium Trust.

Zřízení takových fondů u zakladatelů start-upů je podle ní rozhodně jednodušší než při řešení mezigeneračního předání. „Množství majetku je menší, zpravidla i méně vztahů, takže toho není tolik, co je potřeba nastavit,“ dodává s tím, že takový svěřenský fond může být hotový v řádu několika týdnů.

Nastavení svěřenského fondu pro mezigenerační předání majetku trvá spíše několik měsíců. V případě jednoho klienta, který měl holding s několika firmami, trvalo vybudování svěřenského fondu dva roky. „Je to proces, který spočívá v definování cílů, priorit, podmínek, rozdělení rolí, odpovědností, a to vše se zakladatelem či zakladateli, protože svěřenský fond mohou zakládat třeba společně i manželé,“ podotýká Flanderková.

Autor působí v ekonomickém online magazínu Peak.cz