Výsledek inflace za září překvapil trhy i centrální banku. Nad očekávání nižší hodnoty mají podle nás dvě implikace. Vyšší pravděpodobnost nižších očekávaných úrovní inflace nejen ve zbytku roku, ale i na začátku příštího. Dále pak spekulace o snížení úroků ještě v tomto roce. Výsledkem zůstává slabší koruna.

Ve zbytku roku můžeme čekat odskok inflace směrem vzhůru vinou efektu srovnávací základny, kterou ovlivnilo loňské zavedení úsporného tarifu. Zvýšila se však pravděpodobnost, že by onen odskok mohl být o něco menší, než se očekávalo před inflačním reportem za září. Obdobně by tomu mohlo být i na začátku příštího roku. V tu dobu by se meziroční inflace mohla udržet v horní části tolerančního pásma ČNB, tedy v rozmezí dvě až tři procenta, pokud nepřijde výraznější inflační šok především u volatilních složek celkové inflace.

Pro nás jako pro korunové obchodníky je zcela zásadní vývoj sazeb. Trh čeká, že by úroky mohly klesnout ještě letos. Po zářijové inflaci však jeho očekávání zesílila. Možnost snížení až o jeden procentní bod na horizontu tří měsíců pokrývající listopadové a prosincové zasedání bankovní rady však podle nás moc nezapadá do rétoriky centrální banky.

Centrální banka bude opatrná

ČNB dává dostatečně najevo tendenci udržet se tzv. za křivkou, tedy počkat si na dostatek důkazů o pokračujícím poklesu inflace směrem k cíli. Tento pokles musí být stabilní a především dlouhodobě udržitelný. Jeho součástí musí být i pokračující snižování nejistoty ohledně možné neukotvenosti inflačních očekávání, která jsou pro splnění cíle cenové stability zásadní.

Proto podle našeho výhledu nečekejme polský scénář, kdy centrální banka překvapila nad očekávání větším snížením sazeb, aby tak vykompenzovala možné oslabení inflace ve střednědobém časovém rámci vinou potenciálního nad očekávání silnějšího oslabení ekonomické aktivity. Od ČNB se dočkáme velmi opatrného snížení úroků, které nepřesáhne více než půl procentního bodu ve zbytku roku. Více se přikláníme k prosincovému zasedání a ke snížení o čtvrt procentního bodu. Zářijová inflace však do hry vrátila i listopad, kdy centrální banka zveřejní aktualizovanou prognózu.

Nepochybujeme, že jednotliví centrální bankéři využijí možnost ještě před listopadovým zasedáním představit veřejnosti svůj pohled a přístup k otázce sazeb. Je sice pravda, že prostor pro korekci u tržního úrokového výhledu existuje, s ohledem na ostatní rizika – zejména v zahraničí – však s výrazným posílením koruny nepočítáme. Hodnoty nad úrovní 24 korun za euro tu s námi zůstanou nejen ve zbytku letoška, ale předpokládáme, že i po většinu příštího roku.

Roklen banner na konec textu 768x221