Počet Čechů, kteří dokázali vybudovat majetek svým podnikáním, přibývá. Bohužel tento nakumulovaný kapitál aktuálně nepříjemně zasahuje vysoká inflace. Ačkoliv potřeba spravovat majetek tu byla už před obdobím covidové pandemie a krizí spojenou s válečným konfliktem na Ukrajině, momentálně si ochrana kapitálu žádá trochu jiný přístup. V takové situaci se rozhodně vyplatí vsadit na ověřenou bankovní instituci, v případě většího majetku na její privátní služby.

Ze zkušeností bank a právních kanceláří vyplývá, že majetní podnikatelé tvoří zhruba dvě třetiny klientů privátního bankovnictví. Právě ti v posledních letech stále častěji řeší problém, jak zajistit, aby jejich životní dílo mělo pokračování navzdory výkyvům doby.

Porazit inflaci

Zabránit znehodnocování majetku se stalo prioritou nejen pro podnikatele s milionovými obraty. Prakticky každý dnes hledá řešení, jak znemožnit inflaci, aby ujídala z jeho peněžního a majetkového koláče. Řešení naštěstí existují, jedním z nich je privátní bankovnictví.

Porazit inflaci v dlouhodobém horizontu by podle odborníků mělo být základním cílem každého investora. Aktuálně ji, spolu s geopolitickým napětím v posledních letech, řadí podnikatelé mezi největší světová rizika, jak vyplývá z průzkumů The Wealth Report, který pravidelně realizuje poradenská společnost Frank Knight. Včetně toho posledního The Wealth Report 2023, který vznikl na přelomu roku mezi pěti sty respondenty z celého světa včetně České republiky.

„Pokusili jsme se zmapovat faktory, kdy inflace zasahuje do úspor a majetku klientů, zejména s ohledem na generační rodinný majetek. Nejhůře z toho vyšli klienti, kteří delší čas své prostředky neinvestovali. Naopak ti, kteří vložili svoje finance do různých investičních nástrojů, si dokázali před inflací vytvořit náskok,“ říká Vladimír Brýna, Private Premium segment manager z UniCredit Bank.

Způsobů, jak spravovat a ochraňovat majetek včetně různých investičních možností, je v dnešní době mnoho. Spadají sem také ty, které cílí i na drobné investory. Například služby Private Premium umožňují klientům spravovat a zabezpečit kapitál od částky 1,5 milionu korun a výše. Obecně přitom samozřejmě platí, že čím je objem uložených prostředků vyšší, tím více benefitů klient v rozsahu poskytovaných služeb může čerpat.

„Hlavním cílem je dlouhodobé zhodnocování finančních aktiv našich klientů a správa a ochrana majetku. K tomu využíváme komplexní škálu těch nejlepších investičních produktů a strategií globálních správců aktiv. Včetně alternativních možností, jako je třeba investice do vzácných kovů, mincí nebo třeba i do umění,“ doplňuje Vladimír Brýna.

Služby pro privátní klienty se ale netýkají jen zkušených a etablovaných podnikatelů. Stále častěji se na banky obracejí i mladí podnikatelé či startupisté. A banky potvrzují, že přibývají i ženy podnikatelky.

Ze zmíněného průzkumu Knight Frank vyplynulo, že nejčastěji klienti alokují svůj majetek do nemovitostí, ať už v přímém či nepřímém vlastnictví. Další významnější nástroje této alokace pak představují akcie a dluhopisy. V tomto směru se zatím Češi liší od ostatních, kdy z průzkumu vyplynulo, že Evropa, respektive svět, preferuje především akcie.

Nezbytnost osobního přístupu

Vztah založený na důvěře je nezbytný i v bankovním segmentu. Dobrý bankéř by měl nejen rozumět potřebám klienta, aby byla správa majetku nastavená optimálně, ale zároveň být trochu psycholog, projevit empatii a mít povědomí i o soukromých poměrech klienta.

„V každém případě musí být bankéř pro privátní klientelu znalý a důvěryhodný, aby si klienta získal. Zároveň by měl být komunikativní, empatický a měl by umět naslouchat, aby mohl co nejlépe poradit,“ doplňuje Vladimír Brýna s tím, že úspěšný podnikatel se logicky nerovná úspěšný investor. Klienti bankéře pro privátní klientelu často pověřují úkolem, aby pro ně sestavili komplexní řešení, které by jim umožnilo efektivní správu majetku a případně jeho rozšíření. I proto se často bankéři pro privátní klientelu spojují s dalšími odborníky, jako jsou právníci či ekonomové nebo oboroví specialisté.

Čím déle se bankéř v privátním bankovnictví pohybuje, tím je jeho pomoc klientovi efektivnější. Má totiž zkušenost s různými fázemi trhu, nejen dobrými, ale i špatnými, takže by ho neměly překvapit žádné výkyvy.

„Snažíme si v krizi zachovat chladnou hlavu a intenzivněji sledovat trhy. Zároveň je v takové době, jako byla třeba pandemie covidu, důležité zůstat v kontaktu s našimi klienty, dokonce ještě důležitější než v normálním období. Naopak, když vše stoupá a zdá se, že to tak bude trvat věčně, je důležité si uvědomit, že žádné stromy nerostou do nebe,“ vysvětluje Vladimír Brýna.

I proto současný nástup digitalizace a robotického poradenství, který se prosazuje v retailovém bankovnictví, u bankovnictví pro movitou klientelu nezískává velký prostor. Klienti si o investičních možnostech nechtějí povídat s chatbotem, ale očekávají individuální přístup svého poradce a bankéře.

„Osobní kontakt s klientem je v tomto segmentu nezbytný, a to jak pro jednu, tak i druhou stranu. Je však velmi příjemné mít po ruce nástroje, pokud například klient z časových důvodů nemůže dorazit na osobní schůzku nebo třeba začne působit v zahraničí,“ popisuje Vladimír Brýna.

Digitalizace se ale prosazuje především v oblasti analýzy dat, neboť počítače dokážou v relativně krátkém časovém horizontu zpracovat obrovské množství informací a díky tomu může banka poskytovat širší nabídku služeb. Zároveň jí to pomáhá ušít investiční strategii pro klienta takzvaně na míru. Také se díky moderním nástrojům zvyšuje bezpečnost a ochrana, která se vztahuje na údaje o klientech i jejich transakcích. Digitalizace navíc rozšiřuje možnosti obsluhy nad zmíněný rámec osobních schůzek kdykoli a kdekoli prostřednictvím mobilní aplikace.

„Naše mobilní aplikace Private Invest, která je dostupná pouze v segmentech Private Premium a Private & Wealth, nabízí klientům několik zajímavých služeb. Kromě správy portfolia, přehledu účtů a historie transakcí umožňuje také aktivní nákup vybraných produktů z aktivní nabídky banky. Najdou zde takzvané best-in-class produkty různých investičních společností, včetně našich investičních fondů. Transakce v mobilní aplikaci, ať už nákup nebo prodej, probíhají zcela online bez nutnosti návštěvy pobočky nebo podepisování jakýchkoli papírových dokumentů. Klient je přitom průběžně informován online o stavu transakce od jejího zadání až po vypořádání,“ připomíná Ludvík Leck, produktový specialista UniCredit Bank.

Článek vznikl ve spolupráci s UniCredit Bank.