O tom, jak zhodnotit třeba i jen menší objem peněz, přemýšlí stále více lidí. Po nástupu vysoké inflace velmi rychle pochopili, že jejich finance ztrácejí na hodnotě nebývalou rychlostí. Možností, jak tomu předejít, je přitom mnoho. Na to, začít investovat, není totiž nikdy pozdě. Nabízí se tradiční produkty, jako termínované vklady, penzijní a stavební spoření nebo podílové fondy. Příležitostí je ale mnohem více.

Zajímavou novinku si pro investory připravila UniCredit Bank, patřící do evropské skupiny UniCredit, v podobě platformy OneMarkets Fund, kterou nyní banka spouští v Česku a na Slovensku. Jde o exkluzivní nabídku investice do souboru aktivně spravovaných investičních fondů. V souhrnu jde o spojení schopnosti skupiny UniCredit a odborné znalosti správců aktiv, kteří patří k těm nejlepším na globálním trhu.

Koncepce OneMarkets Fund funguje na principu otevřené architektury, kdy banka kromě produktů vlastní finanční skupiny nabízí i ty od třetích stran. UniCredit Bank však není pouhým distributorem, ale nabízí komplexní řešení, díky němuž si klient za odborné asistence může sestavit zcela jedinečnou investiční strategii.

Banka platformu uvedla na konferenci začátkem listopadu. Své know-how, jímž chtějí oslovit potenciální klienty, tu představili zástupci fondů BlackRock, Fidelity, JPMorgan, Allianz a Pimco.

„Naše celková investiční strategie reflektuje dění na trzích i v geopolitice. Jak UniCredit Bank, tak i odborníci zmíněných fondů na základě tohoto dění vytvářejí měsíční výhled na trhy a pro alokaci aktiv. Mozaika zmíněných fondů tvoří skvělý celek spolu s dalšími službami UniCredit Bank, podobně jako hudební zážitek vzniká souhrou hudebníků pod taktovkou zkušeného dirigenta,“ představil koncepci Stanislav Hamerník, který konferenci moderoval.

Češi mají na výběr ze 14 fondů

Globální investiční řešení OneMarkets Fund spustila bankovní skupina již před rokem v domovské Itálii a také v Německu a Rakousku. Vzhledem k tomu, že jí dohromady v těchto třech zemích klienti svěřili více než tři miliardy eur, vstup na trh investičních možností byl velmi úspěšný.

„Platforma OneMarkets Fund přináší jedinečnou nabídku aktivně spravovaných investičních fondů, jako jsou akciové fondy, fondy kombinující různá aktiva a dluhopisové fondy. Naší ambicí je nabídnout nejlepší investiční produkty ve své třídě, tzv. best-in-class,“ říká Štěpán Nývlt, manažer v oblasti strukturovaných dluhopisů UniCredit Bank.

Skupina UniCredit aktuálně sdružuje pod platformou 18 různých fondů, nicméně tento počet není konečný a během několika měsíců obohatí nabídku pro klienty o další. V Česku a na Slovensku při startu platformy začala česká pobočka pod hlavičkou OneMarkets Fund nabízet 14 fondů.

„V tuto chvíli nabízí banka investici do OneMarkets Fund pro své klienty v segmentu Private Premium (affluentní segment – klientela s nadstandardními příjmy – pozn. red.) a Private & Wealth (segment privátního bankovnictví – pozn. red.). V příštím roce chceme tuto nabídku rozšířit také pro klienty v obsluze pobočkové a franšízové sítě. Potenciální cílovou skupinou je každý klient, který by rád investoval nebo už investuje do podílových fondů,“ doplňuje Nývlt.

Banka si případné zájemce musí „proklepnout“ prostřednictvím investičního dotazníku. „S ohledem na výsledek vyhodnocení investičního dotazníku klienta s ním teprve můžeme navázat spolupráci. Jde o povinnost, která je definována zákonem o podnikání na kapitálovém trhu a je zakotvena jednotnou evropskou směrnicí MiFID,“ vysvětluje manažer Nývlt z UniCredit Bank.

Špičkoví správci aktiv

Koncepce nové platformy fondů sdružené pod OneMarkets Fund umožňuje svěřit alokaci aktiv odbornému a kvalifikovanému správci portfolia, který ví, jak se vypořádat s trhem. Společnosti BlackRock, Fidelity, JPMorgan, Allianz a Pimco jsou správci akciových a dluhopisových fondů nebo fondů kombinujících různá aktiva. Investoři s různými profily rizika a výnosů a také investičními horizonty si mohou vybrat vždy svoji vlastní strategii. „V úzké spolupráci s vybranými renomovanými externími správcovskými společnostmi vytváříme specifické strategie pro správu fondů na míru,“ uvedl Hamerník.

Například na dluhopisové fondy se převážně zaměřuje správce aktiv Pimco. „Dluhopisy v současné době nabízejí velmi zajímavé výnosy, investice do nich jsou nejatraktivnější za posledních 15 let. Připravili jsme v rámci OneMarkets Fund dva dluhopisové fondy. Jeden s kratší durací do tří let a druhý, dlouhodoběji zaměřený s delší durací od dvou do osmi let,“ uvedl na listopadové konferenci Zoltán Ocsenás ze společnosti Pimco.

Na akciové investice zase cílí společnosti BlackRock nebo Fidelity International. „Pro UniCredit Bank jsme připravili Fidelity World Equity Income Fund, který se zaměřuje na dividendové tituly v dlouhodobém horizontu. Ostatně dividendové tituly považujeme za osvědčený faktor výnosů. Ve fondu chceme mít robustní firmy, které dlouhodobě úspěšně působí ve svém oboru a mají loajální zákazníky, jako například Coca-Cola nebo McDonald’s,“ popsala strategii fondu na zmíněné konferenci Ivana Laňová, obchodní ředitelka Fidelity International pro Českou republiku a Slovensko.

Nicméně většina fondů pod OneMarkets Fund jsou tzv. smíšené, které kombinují různá aktiva. „Podařilo se nám vytvořit vyváženou nabídku kombinující dluhopisové, akciové a smíšené fondy, kterou sestavíme na míru klienta. Výběr konkrétního fondu, případně fondů, s klientem probere jeho bankéř, který ho provede výběrem podle jeho preferencí i cílového trhu,“ řekl Štěpán Nývlt.

Klienti budou moci investovat buď v české měně, nebo eurech. Vzhledem k tomu, že se některé fondy výrazněji zaměřují na americký trh, zřejmě v budoucnu přibude možnost investic v dolarech. „Klient se může rozhodnout, kolik chce do OneMarkets Fund investovat. Minimální investice typicky činí 30 tisíc korun při jednorázové investici nebo 500 korun při pravidelném investování. Maximální částka nijak omezena není,“ doplňuje Nývlt.

Investování prostřednictvím OneMarkets Fund představuje zajímavou možnost zhodnocení financí, kdy klienti spolu s poradenstvím od privátních a retailových bankéřů získávají ucelené řešení svých investic takzvaně na míru. Díky tomu, že banka i zmínění správci aktiv mají přímý přístup k nejdůležitějším informacím na trhu, se klienti mohou rozhodovat na základě správně načasovaných informací.

Článek vznikl ve spolupráci s UniCredit Bank.