V Česku se ročně postaví kolem 18 tisíc rodinných domů, mnohdy z celoživotních úspor nebo prostřednictvím hypoték s vysokou úrokovou sazbou. Ta byla v březnu podle Swiss Life Hypoindexu ve výši 5,62 procenta.

Řada stavebníků ale staví poprvé v životě a neví, jak k náročnému procesu stavění přistupovat a v množství informací se zorientovat. Stavět domy je přitom čím dál tím složitější, nejen kvůli množství nových materiálů, ale i proto, že musí splňovat parametry z hlediska energetické náročnosti.

Snaha ušetřit na stavebním materiálu je jednou z hlavních chyb, kterou lidé při výstavbě domu dělají. Šetří například na cihlách a argumentují tím, že se omítnou a nejsou vidět. Jejich funkce je ale extrémně důležitá a ovlivňuje kvalitu domu.

Není cihla jako cihla

Málokterý stavební materiál prošel v posledních dekádách tak rychlým vývojem jako pálená cihla. Dnešní nabídka cihelných výrobků čítá stovky různorodých položek – obvodové cihly s výbornými tepelněizolačními vlastnostmi, akustické cihly, cihly pro vnitřní příčky, keramické stropy a střechy, překlady na stínicí techniku či komínové komplety.

Cihla v sobě skrývá vyvážený soubor všech důležitých funkčních vlastností, jako jsou tepelná izolace, tepelná akumulace, tepelná setrvačnost nebo akustika. „Lehké stavební materiály mají podobně jako cihla super tepelnou izolaci, ale postrádají schopnost teplo akumulovat a pracovat s ním v čase, což zásadně ovlivňuje tepelnou křivku v interiéru a následně tepelnou stabilitu budovy. Naopak těžké stavební materiály, jako beton, mají velkou objemovou hmotnost, čili dobrou akumulaci tepla, dobrou akustiku, ale velmi malou schopnost tepelné izolace, takže se neobejdete bez dodatečného zateplování stavby,“ vysvětluje Eliška Smolová ze společnosti Heluz.

Dle jejích slov je nejvhodnějším materiálem pro jednovrstvé zdění cihla, s níž v jediném technologickém kroku vyřešíte jak zdění obvodových stěn, tak tepelnou izolaci. Dnešní cihly s velkým počtem vzduchových dutin, tenkými „žebry“ a promyšleným systémovým spojem pero + drážka vyhovují současným požadavkům na nízkoenergetickou výstavbu, aniž by bylo nutné dům dodatečně zateplovat.

Společnost Heluz spustila v loňském roce iniciativu Smysluplný celek, ve které stavebníky nabádá k tomu, aby stavbu plánovali komplexně a kromě cen zvažovali další parametry jako energetickou náročnost stavby, nutnost dodatečných oprav nebo ekologickou stopu. Všechny komponenty domu, od cihel po komín, musí být provázané a vzájemně spolupracovat.

Myslete na děti

To platí i pro stropy. Při stavbě je nutné myslet na to, že energetickou náročnost budovy ovlivňuje schopnost tepelné akumulace stropu, neméně důležité jsou jeho akustické vlastnosti a budoucí využití domu. V současnosti jsou trendem jednopatrové domy, ale nejdou moc dohromady s budoucími problémy s dostupností stavebních pozemků.

„Mým dětem je teď čtyři a šest let. Až si jednou budou chtít koupit pozemek, budou mít zásadní problém, protože ubývají a za dalších dvacet let nemusí být vůbec. My tu přitom posledních dvacet let rozséváme do krajiny malé jednopatrové bungalovy bez trvalé hodnoty, které za padesát let budeme všechny srovnávat ze zemí a stavět nové domy,“ říká Eliška Smolová.

Skládka se odsouvá

Velkým tématem ve stavebnictví je udržitelnost. Domy by měly vydržet mnohem delší dobu než pár desítek let. Stavebníci by si měli klást otázku, jak koncipovat hrubou stavbu jako celek. A zamyslet se nad tím, jestli jim stačí dát izolaci do střechy a místo stropu jen sádrokarton, nebo jít do masivní konstrukce s možností pochozí půdy a budoucího patra.

A další otázky se nabízejí. Dává vám smysl stavbu obhánět dodatečným zateplením, když ho stejně jednou budete muset sundat a vyměnit, protože životnost je omezená? A co pak s ním? Dáte to na skládku? A co uděláte s plesnivými zdmi, které za roky pod kontaktním zateplením vznikly?

„To přesně vyřeší jednovrstvá konstrukce, se kterou je možné, pokud správně zvolíte produkty, docílit nízkoenergetických staveb i bez exteriérového zateplení. Náš ucelený systém zahrnuje vše pro celou hrubou stavbu, vyjma základů. Čítá cihly, překlady, komínové komplety a v neposlední řadě masivní stropy. Výhodou je, že prvky již z výroby spolupracují a navazují na sebe. Výsledná obálka je uzavřená jako pouzdro a díky tomu dosahuje mnohem lepších vlastností,“ dodává Eliška Smolová.

Článek vznikl ve spolupráci se společností Heluz.