Za skvělým umístěním stojí především výzkumná činnost ekonomických pracovišť Univerzity Karlovy, CERGE a Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd (IES FSV UK). IES FSV UK rovněž počínaje rokem 2012 v žebříčku Hospodářských novin rok co rok vítězí jako jednoznačně nejlepší místo pro ekonomické vzdělávání v ČR. Institut existuje čtvrt století, za tu dobu člověk dospěje a teprve začíná realizovat své sny a představy o životě. Zrání vzdělávacího zařízení zřejmě probíhá rychleji, možná proto, že fáze kojenecká, batolecí i pubertální je zkrácena na minimum, zato období "proč, jak a nač", pídění se po znalostech a jejich testování na vlastním těle má prioritu a prostor? Dosti dohadování, doc. PhDr. Martin Gregor, Ph.D., ředitel IES FSV UK, má zcela konkrétní odpověď:

"V naší škole se střetávají dvě okolnosti, které z ní dělají výjimečné zařízení: byla a je vnímána jako elitní, výběrová, z nejlepších studentů, kteří k nám nastoupí, jsou po absolutoriu ti nejlepší odborníci v oboru. A zároveň je to škola veřejná, oproštěná od poplatků, spjatá s jednou z nejstarších univerzit v Evropě, která má své staleté renomé. Cílem zakladatelů IES FSV UK a i cílem naším, kteří zde pracujeme nyní, bylo a je ukázat, že je možné vybudovat elitní veřejnou školu s mezinárodními standardy, která své mateřské univerzitě dělá čest. V našich zeměpisných šířkách vždy platilo, že veřejné školství je synonymem kvality, a to je potřeba udržet. Ovšem nemít přitom zavřené oči, nýbrž sledovat vývoj a dění v mezinárodním měřítku a učit se u nejlepších. Recept naší školy je unikátní a myslím si, že i nepřenositelný. Je založený na tom, že studenti k nám přicházejí s vědomím, že studium bude náročné, budou muset tvrdě pracovat, ale potom budou sklízet plody v podobě skvělého uplatnění a doufám, že i naplněného života. Vedle bakalářského, magisterského a doktorského studia škola studentům umožňuje podílet se na výzkumných projektech a těžit z jejich přidané hodnoty, což automaticky zvyšuje kvalitu studia. Studenti pracují na konkrétních zadáních, která poptávají jejich budoucí zaměstnavatelé, vypracovávají absolventské práce, jež jim svou originalitou a perfektním provedením otevírají dveře k renomovaným školám i firmám."

Martin Gregor 01
PhDr. Martin Gregor, Ph.D., ředitel IES FSV UK
Foto: Libor Fojtík

 

Zaměřujeme se více na regiony

Aby byla škola elitní, výběrová, musí ji navštěvovat i "vybraní" studenti, kteří se s jejím elitním programem ztotožní a zvládnou jej. Mnohé školy počínaje středními hořekují nad demografickým vývojem, který jim ukrajuje z populace stále menší díl, počty žáků a studentů ve třídách klesají, vzdělávání se prodražuje. Lze si ještě v takové situaci vůbec vybírat, a pokud ano, je vůbec z čeho? Podle Martina Gregora jsou na obě otázky jednoznačné odpovědi - ano, ano.

doc. PhDr. Martin Gregor, Ph.D.

vystudoval ekonomii (Ph.D.) a politické vědy (PhDr.) na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. V rámci svého studia pobýval v Dánsku a ve Spojených státech. Od roku 2011 je ředitelem Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy (IES FSV UK), kde je zároveň i garantem oboru Corporate Strategy and Finance in Europe. Odborně se zajímá o mikroekonomii, zejména o strategické rozhodování v organizacích, tvorbu hospodářské politiky a kolektivní rozhodování. Publikuje v uznávaných světových časopisech v oborech ekonomie a kvantitativních politických věd. Řada jeho studentů přešla na prestižní školy, např. na Oxford, Cambridge a Princeton.

"Demografický vývoj neřešíme - to je něco, co neovlivníme, takže proč se tím zabývat. S čím ale počítáme, je to, že v mladé populaci máme spoustu talentovaných a šikovných lidí, mezi nimiž hledáme ty nejlepší pro naše studijní programy. Obracíme se do regionů, v Praze o nás vědí, tady se představovat nemusíme. Chceme, aby i v krajích věděli, že konečným cílem našeho vzdělávacího úsilí je propojit správnou práci se správnými lidmi. Proto je třeba už na středních školách ty správné lidi vytipovat a umístit tam, kde to pro ně bude perspektivní, přičemž věřím, že pro talentované, kvantitativně orientované studenty je to náš institut. Pořádáme specifické dny otevřených dveří, webináře, a to česky i anglicky, mladí lidé mohou vidět školu jako celek, vyslechnout zajímavé přednášky. Jdeme ještě dál, naši studenti chodí do svých středních škol, představují nás, my zveme ředitele škol k nám, diskutujeme, vysvětlujeme, jaké lidi potřebujeme, jak je mají pro nás připravit. Předcházíme tak rozčarování, které může nastat, když sem přichází student neobeznámený s našimi nároky. I vynikající matematik může totiž hned v prvním ročníku "pohořet". Naopak když student pozná hned zpočátku, že smyslem naší práce není lidi vystresovat, ale naučit je řešit a rozumět, je to první krok k úspěchu. Lidí, kteří dokážou uspět v našem přijímacím řízení, není mnoho, ovšem ti, kteří se k nám hlásí, to vědí, proto nám nehrozí přetlak přihlášek typu "jedna z mnoha". Ostatně naše škola není "masová", máme necelých 700 studentů, z toho poměrně významný počet ze zahraničí. Tito studenti procházejí výběrovým řízením podle mezinárodních zvyklostí a testů platných v jejich domovinách."

Matematika je základ

Možná je to právě důraz na matematiku a její význam ve výuce, který institut vynáší co do kvality vzdělávání na nejvyšší příčky. Bez analytického myšlení, exaktního přístupu a schopnosti pracovat s čísly se přece skutečný ekonom neobejde. Na IES FSV UK vyučují matematiku odborníci z Matematicko-fyzikální fakulty UK, a to velmi rigorózně a důkladně. Čtyři povinné a velmi těžké kurzy, důležité pro navazující teorii, hned od počátku třídí zrno od plev. Úroveň je blízká té na "matfyzu", nároky na studenty jsou opravdu vysoké. Martin Gregor zdůrazňuje, že pro školy typu IES FSV UK je to to základní. Přesto se škola liší od typicky technické školy, univerzitní charakter je příznačný, i matematika se zde učí více teoreticky, obecněji než třeba na ČVUT.

"Náš program odpovídá předním ekonomickým programům existujícím v mezinárodním měřítku, jsou tu stejné kurzy, učebnice, osvědčené tisícovkou expertů z celého světa, stejná metodologie i způsoby modelování. Náš interní tým je dosti výjimečný a velmi perspektivní - máme například nejmladší docenty na univerzitě nebo profesora ekonomie, kterému ještě není čtyřicet. Kromě domácích kolegů ale zveme i profesory ze zahraničí, kteří jsou opravdu osobnostmi a jejichž přítomnost u nás má hluboký smysl a účel - letos tak máme například přednášky z Princetonu, Oxfordu, Cambridge a Toronta. Navíc externisté z praxe vnášejí do učiva zajímavý pohled zvenčí, v základních věcech dokážou vypíchnout to praktické a pro praxi nejvíce důležité."

Ve středověku byla jednotícím jazykem multikulturního studentského světa na univerzitách latina. Momentálně se nemohu zbavit dojmu, že ji nahrazuje angličtina. I pro IES FSV UK to je, zdá se, jednací jazyk.

PhDr. Martin Gregor, Ph.D., ředitel IES FSV UK
Foto: Libor Fojtík

"Záleží určitě na oboru, ovšem u nás je angličtina skutečně nutností, veškerá odborná literatura je anglicky. Pro výuku je zbytečné ji složitě překládat a hledat novou terminologii, raději zůstáváme v angličtině. Zpočátku jsme měli obavu, jak studenti zvládnou poslouchat lekce a studovat anglicky, ale ukázalo se, že to není problém. Studenti to přijímají přirozeně, už ze střední školy přicházejí slušně připraveni a tady po počátečních rozpacích zjistí, že to není zas tak těžké. Učí se tu samozřejmě i další jazyky na odborné úrovni - španělština, francouzština, němčina, ruština, máme i výuku čínštiny, kterou nyní obohatí čínský lektor, jenž učil i ve Spojených státech. Ovšem angličtina se zařadila mezi základní dovednosti, dokonce většina závěrečných prací, a to už na bakalářském stupni, je psána anglicky. A to jsou nějak náročné práce!"

Studenti, ale také studentky

Po příchodu do školy jsem chvíli čekala ve vestibulu a sledovala procházející omladinu. Byla to poměrně smíšená komunita, i když chlapci, nebo vlastně mladí muži, převažovali. Škola, na které je jedním ze stěžejních předmětů matematika a obory s ní spojené, asi moc dívek nepřitahuje. Nebo se mýlím?

"U nás je situace vyvážená, měli jsme a máme velmi šikovné studentky, na ty jsem extrémně hrdý, vítězí v soutěžích, dobývají skvělé mety kariérního postupu. Umějí se poprat s úskalím kvantitativního vzdělání a dokazují, že bariéry neexistují. Pro studentské kolektivy je tato vyváženost přínosná a pro tým vyučujících jakbysmet. A my takový vyrovnaný tým máme, přímo mezi námi je celá řada talentovaných ekonomek."

Institut ekonomických studií nenabízí dálkové ani jinak kombinované programy, podle jeho ředitele je studijní látka tak obtížná, že se při práci zvládnout nedá. I ti studenti, kteří našli dobré místo, raději studium přeruší a pak dostudují v denním programu.

Ekonomické vzdělání nabízí u nás spousta veřejných i soukromých škol, jeho úroveň, hodnota i použitelnost je různá. IES FSV UK si ve srovnání s nimi stojí nadmíru dobře, dá se říci, že na ně shlíží odněkud shora. Nejlepším důkazem tohoto výjimečného postavení je nabídka škol, kam mohou studenti, kteří završili bakalářský program, odejít - a odcházejí - na magisterské studium: Columbia University, Princeton University, University of Oxford, ETH Zurich, University of Cambridge a další prestižní školy. Většinou ovšem po absolvování bakalářského stupně zůstávají a pokračují na IES FSV UK nebo CERGE UK - kde u nás taky jinde, že. Ale i ti pak jako odborníci v oblasti finančních trhů, makroekonomie, modelování a datové analýzy apod. si bez problému nacházejí působiště, kde budou přínosem a práce je bude bavit - bankovnictví, risk management, podnikové či veřejné finance, modelování jako takové, mezinárodní obchod... Stojí o ně světové a tuzemské banky až po ČNB, konzultační firmy, výzkum. Nebo zakládají vlastní firmy a žijí bohatý plnohodnotný život. Díky škole, která je naučila (jak řekla v jednom rozhovoru bývalá studentka) "že cokoliv, co vypadá sebenáročněji, je ve skutečnosti řešitelné".

 

Článek byl publikován v lednovém čísle magazínu Kariéra speciál.