Současně s reorganizací společnosti IGNUM, která přinesla i rozdělení na individualizovanou a komodizovanou divizi, se rozšiřuje divize individualizovaných služeb obchodního oddělení a posilují klíčové obchodní aktivity. Obchodní činnost, která spadá v nové organizační struktuře pod divizi individualizovaných služeb, doplňují administrátorská divize a oddělení správy a vývoje.

Michal Vitha, vedoucí obchodního a marketingového týmu společnosti IGNUMVedením obchodního a marketingového týmu byl pověřen Michal Vitha, jehož hlavním úkolem v nové funkci bude další rozvoj obchodu a zlepšování aktivní péče o klienty. Jeho cílem je modernizace produktového portfolia a technologií, aby byla individualizovaná divize zákazníky vnímána jako špičkový hoster náročných projektů a poskytovatel široké škály zejména serverhostingových, housingových a cloudových služeb.

 

Jakub Teuschel, Key Account Manager společnosti IGNUMNa pozici Key Account Managera byl jmenován Jakub Teuschel, který bude zodpovídat za stávající portfolio zákazníků. Jakub má dlouhodobé zkušenosti s péčí o zákazníky a dosud se ve společnosti IGNUM věnoval potřebám stávajících klientů. Jeho hlavním úkolem bude posilování vztahů se současnými zákazníky a rozvoj další aktivní péče o ně.