Václav Pícha bude mít za úkol konsolidaci a optimalizaci finančního řízení včetně organizace účtárny, administrativních procesů a podporu divizních lídrů při optimalizaci ICT.

Václav Pícha svou profesní kariéru začal jako auditor ve společnosti KPMG Česká republika Audit. Později zastával pozici finančního ředitele v různých společnostech (například sedm let ve společnosti DIGI TRADE), kde měl na starosti nastavení, optimalizaci a také automatizaci interních finančních procesů, strategické plánování, z oblasti finančního managementu pak zejména řízení rizik a implementaci ERP systémů. Naposledy působil ve společnosti NEOVIZE Group, kde se podílel na řízení finančních operací, strategických aktivit a plánování, jeho úkolem byla také optimalizace administrativních procesů včetně implementace DMS. Poskytoval podporu pro rozhodování na úrovni nejvyššího managementu.

Václav Pícha je absolvent VŠE v Praze.