Z průzkumů v roce 2014 vyplynulo, že ¾ zaměstnanců v Čechách by si přálo možnost pracovat z domova. Tuto šanci nabízela však pouze 30 % firem. A kolik zaměstnanců tuto možnost opravdu využilo? Pouhých 10 %. O rok později se výzkumy podobají, home office nabízí ale 1/3 firem. Zájem o něj však klesl na ½ zaměstnanců v České republice. Je tedy práce z domova trendem, který uvadá či naopak?

„Zdá se, že si lidé začali uvědomovat rizika a nevýhody spojené s prací doma. Může to být nižší motivace a schopnost soustředění a tedy menší pracovní výkon, ale také pocit izolace bez kontaktu s kolegy. Zaměstnanci se spíše stali zodpovědnějšími a zjistili, že home office nevyhovuje každému. Někdo například raději zvolí možnost flexibilní pracovní doby. Nabídek je však stále dost, v současné době máme na neuvoo.cz okolo 5 000 pracovník nabídek s možností částečné nebo úplné práce z domova,“ říká Barbora Pangrácová z pracovního vyhledávače neuvoo.

Důležité je také rozlišovat pojmy. Home office se používá většinou pro takový druh práce, který je většinou vykonávám v kanceláři, ale s možností vzít si práci na určitý počet dnů také domů. Často se používá například model, kdy jeden den v týdnu zaměstnanec pracuje z domova, zbytek z kanceláře. Pokud práci odevzdává kompletně z domova a prostřednictvím internetu, jde o home working. Tento způsob je vhodný především pro vysoce motivované a zkušené zaměstnance, kteří si zvládnou práci zorganizovat a odvádět dobré výsledky i bez nadřízených a zároveň pro vyzrálé manažery, kteří nemají potřebu své zaměstnance kontrolovat neustále.

Stále více se v Čechách rozmáhá také možnost flexibilní pracovní doby, kdy má zaměstnanec povinnost být v práci např. mezi 11 a 15 hodinou a zbytek hodin si doplnit tak, jak zrovna potřebuje. 

 

Práci z domova nemusíte hledat pouze v ČR, podívejte se, co nabízí další země a najděte vysněnou práci pro vás!

Argentina|Brazílie|Chile|Ekvádor|Kanada|Kolumbie|Kostarika|Mexiko|Panama|Peru|Portoriko|Spojené státy americké|Uruguay|Venezuela

Belgie|Francie|Irsko|Itálie|Lucembursko|Maďarsko|Německo|Nizozemsko|Norsko|Polsko

Portugalsko|Rakousko|Řecko|Rumunsko|Rusko|Španělsko|Spojené království|Švédsko|Švýcarsko|Ukrajina

Austrálie|Filipíny|Hongkong|Indie|Indonésie|Japonsko|Jižní Korea|Katar|Kazachstán|Kuvajt|Malajsie

Nový Zéland|Omán|Saudská Arábie|Singapur|Spojené arabské emiráty|Tchaj-wan|Turecko|Vietnam

Egypt|Jižní Afrika|Maroko|Nigérie