Jan Strnad absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Již během studia získával bohaté pracovní zkušenosti v Parlamentu České republiky na pozici konzultanta poslankyně Jaroslavy Wenigerové. Po ukončení studia začal působit jako právní poradce na sekci Cen a úhrad ve Státním ústavu pro kontrolu léčiv. Později zde působil jako vedoucí oddělení koordinace správních řízení a měl na starosti vedení úzkého týmu právníků spolu se spolurozhodováním o výstupech sekce Cen a úhrad. Jan Strnad poskytuje právní poradenství jak v českém tak i v anglickém jazyce.

Související