David Kollhammer má rozsáhlé zkušenosti v oblasti výzkumu a vývoje. V ZETOR TRACTORS působí více než 10 let a postupně prošel různými pozicemi, zastával pozici technického ředitele a od podzimu 2016 je ředitelem Úseku strategie. Zodpovídá tak za rozpracování a naplňování strategie společnosti.

Milan Kuneš je ředitelem Úseku kontroly kvality a má mnohaleté zkušenosti s kvalitou z oblasti automotive, v oboru začínal na nižší úrovni a postupně se vypracoval až do evropských řídících struktur v kvalitě. Do Zetoru přišel na konci roku 2016 ze společnosti Magna Europe, kde zastával pozici evropského ředitele pro kvalitu.

„V Evropě klesají od roku 2013 celkové prodeje zemědělských stojů, týká se to všech značek a výrobců. V ZETORU činíme řadu kroků k posílení pozic. Expandujeme na trhy, kde dosud značka nefiguruje, postupně rozšiřujeme a modernizujeme produktové portfolio a pracujeme na představení nového atraktivního designu našich strojů a jeho následné zavedení do sériové výroby. Soustředili jsme se také na posílení nejvyššího vedení společnosti,“ říká Martin Blaškovič, předseda představenstva ZETOR TRACTORS.

Personální posilování o odborníky se netýká jen jmenování nových členů do představenstva. Na podzim loňského roku nastoupili do ZETOR TRACTORS obchodní a marketingový ředitel Robert Todt a technický ředitel Petr Váradi. Robert Todt má 20leté zkušenosti ze Škoda Auto, kde působil na pozicích výkonného managementu např. v Rusku nebo v Číně. Petr Váradi se věnoval vývoji a konstrukci a do ZETOR TRACTORS přišel ze společnosti Way Industries, která vyvíjí smykem řízené nakladače.

„Současný tým ředitelů v ZETOR TRACTORS a.s. a členů představenstva se skládá z profesionálů a odborníků v daných oborech. Jsem přesvědčen, že společně posuneme značku ZETOR k novému dynamickému rozvoji,“ dodává Martin Blaškovič.

 

Související