Michael Koliha v průběhu své kariéry zastupoval klienty v řízeních před Státním ústavem pro kontrolu léčiv, Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, ale i před soudy ve sporech o náhradu škody na zdraví. Svým klientům také radí v oblasti reklamy na léčiva a farmaceutické produkty.

Není mu cizí ani oblast práva obchodních korporací, a to zejména akvizice či prodej obchodních podílů, analýza nebo úprava jakékoli obchodní smlouvy.

Praktické zkušenosti sbíral v oboru zdravotnického práva a zastupování zdravotnických zařízení v řízeních na ochranu hospodářské soutěže i v USA, během své stáže v advokátní kanceláři Zumpano, Patricios a Winker P.A., v Miami.

Související