Oddělení poradenských služeb společnosti Cushman & Wakefield se bude věnovat přípravě specializovaných analýz nemovitostí a trhů v oblastech výstavby a proveditelnosti, optimalizace aktiv a strategického plánování. Tým nyní rozšířil své zaměření konkrétně o optimalizaci aktiv a přestavby, čímž vychází vstříc klientům, kteří se snaží držet krok s rychle se měnícími trendy na trzích.

Richard Hogg je partner a od roku 2007 je rovněž vedoucím oddělení oceňování a poradenských služeb společnosti Cushman & Wakefield. Na českém trhu působí od roku 1999, přičemž předtím pracoval řadu let v hotelovém týmu společnosti ve Velké Británii. Richard je oceňovatelem regulovaným RICS a držitelem certifikátu HypZert Mortgage Lending Value s oprávněním poskytovat ocenění na bázi zadlužitelné hodnoty. Vystudoval Nottingham Trent University.

„Je mi potěšením oznámit, že Michal Naskos nově povede naše oddělení oceňování v České republice. Jedná se o velmi zkušeného a uznávaného odborníka, který je ztělesněním nejvyšších standardů profesionality. Nová struktura vedení nám umožní zaměřit se na příležitosti v oboru poradenství, a to za podpory Michalova týmu i ostatních oddělení, kde budeme i nadále našim klientům pomáhat s adaptací na rychle se měnící trh,“ prohlásil Richard Hogg, vedoucí týmu oceňování a poradenství společnosti Cushman & Wakefield.

Michal Naskos, partner a vedoucí oddělení oceňování, v oboru působí již 17 let a patří k nejzkušenějším oceňovatelům na českém trhu. Oceňuje nemovitosti ze všech sektorů a ve firmě je specialistou na obor bankovnictví. Kromě práce pro své klienty se Michal navíc řadu let věnuje rozvoji oboru oceňování v České republice. Je členem Královského institutu diplomovaných znalců (RICS) a Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí (ARTN). Michal je absolventem Univerzity Karlovy a oceňovatelem regulovaným RICS.

Díky týmu více než 2 000 odborných oceňovatelů na celém světě je společnost Cushman & Wakefield schopna poskytovat klientům komplexní řešení založená na podrobné znalosti místních poměrů.

 

Související