Vážená tazatelko,

pro zodpovězení Vašeho dotazu bychom museli znát detailněji Vaši pracovní smlouvu. Obecně ale platí, že chce-li zaměstnavatel ukončit pracovní poměr se zaměstnancem, musí tak učinit buďto dohodou, výpovědí, okamžitým zrušením, nebo zrušením ve zkušební době( § 48 zákoníku práce). Vás se bude tak nejspíš týkat výpověď dle § 52 zákoníku práce, podle kterého zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď v případě ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část (písm. a).

Tudíž Vám zaměstnavatel musí dát nejdřív platnou výpověď (do té doby budete mít nárok na mzdu dle pracovní smlouvy) a po ukončení výpovědní doby Vám pracovní poměr zanikne. Na ukončení poměru se můžete také dohodnout a o tom sepsat dohodu, ovšem doporučujeme Vám, aby v ní byl uvedený důvod ukončení pracovního poměru.

S tím pak souvisí Váš další nárok a to na odstupné dle § 67 zákoníku práce a to ve výši závislé na trvání Vašeho pracovního poměru. V případě, že zaměstnavatel nebude ochoten tuto situaci řešit, doporučujeme Vám obrátit se na místně příslušný inspektorát práce a poté, nepomůže-li to, na advokáta, který Vám s vymožením dlužné mzdy pomůže.

Související