Téma: Modernizace

Česko versus Evropa

Republika samostatná, ale daleko za Západem

Meziválečné Československo sice patřilo mezi průmyslové země, avšak mezi nimi už nijak nevynikalo. Podniky se technicky ani organizačně nemohly...
4. 5. 2023 ▪ 11 min. čtení