V pojištění domácností a nemovitostí sice v poslední době nenastávají tak dynamické změny jako například v autopojištění (cenová válka) nebo životním pojištění (úbytek pojištěnců), potýká se však se svými vlastními fenomény.

Jakou chybu nejčastěji domácnosti dělají, když si sjednávají pojištění? Podceňují rizika, špatně odhadnou hodnotu svého majetku a neaktualizují staré smlouvy.

Průměrná pojistná částka se podle České asociace pojišťoven (ČAP) pohybuje v rozsahu 250 až 400 tisíc korun na jednu domácnost. Průměrné pojistné činí zhruba 1245 korun.

To však může být vzhledem k neustále se zvyšujícím cenám za nábytek, elektroniku, oblečení či interiérové úpravy nedostatečné.

Podcenění rizik

Mnoho Čechů nevěří, že právě oni by pojištění potřebovali. Argumentují nejčastěji tím, že "to se mi tady přece nemůže stát". Navzdory tomu se ale podle asociace setkal s pojistnou událostí každý druhý člověk.

Každý, kdo se rozhodne pro pojištění, by měl porovnat více nabídek. Důležité ale je nepoměřovat pouze pojistnou sazbu, ale i limity pojistného plnění, spoluúčast, frekvenci plateb, právní, zdravotní a jiné asistenční služby a další kritéria.

Hlavní důraz je třeba vždycky klást na dostatečný rozsah pojištěných rizik. Lidé mnohdy netuší, že majetek lze pojistit například proti výbuchu, přímému úderu bleskem, tíze sněhu, povodni či záplavám, vichřici a krupobití. Je proto vždycky třeba dokonale vyjasnit, na co přesně se pojištění vztahuje - v pojistném žargonu vědět, že pojistitel hradí pouze škody způsobené riziky uvedenými v pojistné smlouvě.

Průměrná hodnota pojistné události - vývoj

Obrázek: Vývoj průměrné hodnoty pojistné události, statistiky ČAP

Při sjednání pojištění tedy není vhodné za každou cenu ušetřit, protože pak nemusí pojištění plnit účel.

Podpojištěnost

K takzvané podpojištěnosti dochází tehdy, je-li hodnota předmětu pojištění uvedená ve smlouvě nižší než jeho hodnota skutečná, tedy například hodnota starožitného nábytku pojistníka činí třeba 200 tisíc korun, v pojistné smlouvě je ale jen 100 tisíc korun.

Příčiny jsou většinou dvě:

V některých případech lidé zkrátka nemají dost zkušeností, nebo potřebnou dokumentaci a hodnotu svého majetku podhodnotí nechtěně.

Častěji ovšem dle asociace pojišťoven nastává situace, kdy klient pojišťovny hodnotu svého majetku podhodnotí záměrně, protože chce ušetřit na pojistném. Na něm pak sice zaplatí méně, ale dojde-li k pojistné události a pojišťovna zjistí, že pojistná částka nedopovídá skutečnosti, vyplatí mu poměrně nižší částku pojistného plnění.

Objem pojistného plnění

Při pojištění jakéhokoliv majetku platí pravidlo, že odpovědnost za správné stanovení pojistné částky nese vždy pojistník.  

Neaktualizovaná smlouva

Hodnota majetku domácností se mění, a proto je třeba pojistnou smlouvu včas aktualizovat tak, aby pokrývala celé pojištění. Změny ve svých pojistných smlouvách ale neprovádí 51 procent pojištěné populace.

Takže víc než polovina pojištěných Čechů riskuje, že jim při škodní události nezajistí pojistné plnění vyplacené pojišťovnou odpovídající kompenzaci jejich skutečné škody.


Pojištění


Každá druhá pojistka je v cizině sjednána on-line. Zjistěte proč a zda se to vyplatí i vám.>> Průvodce pojištěním


 

U starších pojistných smluv je třeba věnovat pozornost nejen výši pojistné částky, ale i tomu, jestli pojistná smlouva kryje veškerá pojistitelná rizika, která mohou domácnost ohrožovat – současná nabídka pojišťoven je totiž mnohem komplexnější než starší smlouvy.

Pozitivní tečka na konec: Asistenční služby

Pojišťovny také stále častěji přidávají do pojištění domácnosti i technické asistenční služby, například pro případ běžných technických potíží, zabouchnutí dveří od bytu nebo v případě živelní havárie. K dispozici bývají služby jako instalatér, topenář, plynař, elektrikář nebo zámečník.

Neobvyklé ale nejsou ani práce klempíře, truhláře, zedníka, obkladače nebo sklenáře, malířské a tapetářské práce, pokládání podlah, stěhovací služba, bezpečnostní služba a další.