Všechny tři servery se dle slov patronky služby Poplatkyzpet.cz Pavlíny Dankové snaží donutit české banky, aby se začaly chovat v souladu s evropskými a českými zákony a přestaly klientům účtovat úvěrové poplatky.

Daniel Paľko, předseda představenstva BSP Lawyer Partners, která službu Poplatkyzpet.cz provozuje, doplnil, že spojení iniciativ je logické, všechny tři usilují o stejnou změnu, navíc nově využívají stejný formulář plné moci, k jehož podepsání klienty vyzývají.

Prostřednictvím plné moci pak klientovým jménem banku vyzvou k navrácení inkasovaných poplatků, případně za klienta povedou soudní spor o zaplacené poplatky.

Tyto iniciativy budou podle Paľka ještě zhruba 14 dní sbírat a zpracovávat zmíněné plné moci a následně vyzvou jednu z bank, aby od účtování poplatků ustoupila a klientům dříve vybrané poplatky za vedení úvěrového účtu vrátila. Na reakci dostane jen několik dní, o existenci iniciativy prý ví dost dlouho, aby byla schopná jasně reagovat. Pak se prý uvidí, zda bude muset dojít na soudní řešení.

Fakta

Plnou moc do středy 20. února zatím iniciativě Poplatkyzpet.cz udělilo 23 498 lidí.

Požadují vrácení téměř 170 milionů Kč.

Celková možná úspora klientů i s budoucími náklady na tyto poplatky se blíží půl miliardě korun.

K výzvě serverů Jdeto.de a Bankovnipoplatky.com se doposud přihlásilo 12 371lidí.

Proč však vyzývat jen jednu banku, a ne všechny? Podle Paľka je to součást strategie. Na základě tohoto vyjádření lze spekulovat, že spojená iniciativa vyzve například nějakou menší banku, která tlak veřejnosti „neustojí“ a poplatky i kvůli možnému zisku prestiže a nových klientů začne vracet. 

Jak zástupci všech tří iniciativ svorně uvádějí, z případně vymožených poplatků si nevezmou ani korunu, prostředky prý půjdou přímo na účty jednotlivých klientů. Služba je tedy teoreticky zdarma, v případě uskutečnění soudního sporu pak klient při vymáhané částce do 10 tisíc zaplatí 400 korun (při souzené částce do 20 tisíc pak 800 korun) za podání žaloby, což je standardní soudní poplatek.

Další výdaje ve sporu pro klienta prý nehrozí, a to ani když ve sporu neuspěje. Náklady včetně odměny advokátům z právního týmu Poplatkyzpět.cz bude hradit společnost BSP Lawyer Partners.

Pokud by klient vypověděl plnou moc až po podání žaloby, bude však muset zaplatit náklady advokáta, maximálně částku 4500 korun včetně DPH.

Typologie a struktura klientů iniciativ
Typ úvěru
Hypoteční úvěr 66,00%
Spotřebitelský úvěr 34,00%


Aktuálnost úvěru
Stále splácený úvěr 81,00%
Již splacený úvěr 19,00%


Geografie úvěrů
Čechy 68,00%
Morava, Slezsko 32,00%


Města 79,00%
Venkov 21,00%
Geografie hypotečních úvěrů
Praha 27,00%
Středočeský kraj 18,00%
Plzeňský kraj 15,00%
Jihomoravský kraj 12,00%
Moravskoslezský kraj 9,00%
Ostatní 19,00%


Geografie spotřebitelských úvěrů
Karlovarský kraj 31,00%
Ústecký kraj 24,00%
Praha 14,00%
Moravskoslezský kraj 13,00%
Liberecký kraj 7,00%
Ostatní 11,00%

Zakladatel první iniciativy v ČR a také první Čech, který na bance soudně vymohl zpět zaplacené poplatky Petr Němec ke sjednocení postupu iniciativ doplnil, že jeho projekt Jdeto.de dosáhl kapacitního limitu, nespokojených klientů bank je prý tolik, že jedině formou spolupráce s dalšími projekty obslouží všechny klienty, navíc dojde ke sdílení potřebného know-how.

Shodou okolností přijala ve středu 20. února slovenská vláda ke stejnému tématu novelu zákona o bankách, která tamním bankám znemožní vyžadovat poplatky za vedení úvěrového účtu. Týká se to případů, kdy je vedení úvěrového účtu podmiňováno poskytnutím úvěru.

Výjimkou jsou případy, kdy je vedení úvěrového účtu potřebné pro obě zúčastněné strany, například platební účet, běžný účet s povoleným přečerpáním či kreditní karta. V platnost by slovenská novela měla vstoupit 10. června.

A co na tyto aktivity říkají banky?

Pavel Zúbek, mluvčí GE Money Bank:
„Poplatky za bankovní produkty jsou podle našeho názoru platně sjednány ve smlouvách s klienty. Ti jsou o všech závazcích vyplývajících ze smlouvy včetně výše poplatků podrobně informování před jejím podpisem.“

Pavla Hávová, tisková mluvčí ČSOB:
„Poplatky spojené s úvěrem považujeme za korektní a v souladu s českou legislativou. Pokud se na nás se stížností o vrácení poplatků za vedení úvěrových účtů obrátí nějaké sdružení či iniciativa a bude mít příslušné zplnomocnění, budeme postupovat stejně, jako kdyby se na nás obrátil sám klient.“

Roman Truhlář, generální ředitel mBank:
"Tyto aktivity mají podporu mBank. Mají totiž snahu zrušit na českém trhu poplatek, který si mBank nikdy neúčtovala. Banka považuje tento typ poplatku za neopodstatněný a nefér, protože samotné vedení úvěrového účtu klientům nepřináší žádnou přidanou hodnotu v podobě služby.

Zákazník, který si chce půjčit od banky, potřebuje úvěr, ne úvěrový účet. Za úvěr platí sjednanou úrokovou sazbu. Pokud vedení účtu potřebuje banka, ať si jej sama otevře a nezatěžuje zákazníka."

Jakub Puchalský, ředitel komunikace Raiffeisenbank:
„Bez ohledu na nejnovější iniciativy a medializaci tohoto tématu se řídíme vlastní poplatkovou politikou, která je dlouhodobě založena na odbourávání nebo snižování těch poplatků, které klientům nejvíc vadí. Takto jsme ještě v loňském roce zrušili u nových smluv poplatky za vedení hypotečního a spotřebitelského úvěru.“

Klára Pačesová, tiskové oddělení České spořitelny:
„V současné chvíli s žádnou iniciativou nejednáme. Další postup zvolíme podle toho, jaký bude vývoj situace.“

Monika Klucová, tisková mluvčí Komerční banky:
„Od začátku roku nabízíme klientům možnost sjednat hypotéky a spotřebitelské úvěry bez poplatku za spravování úvěru. U smluv uzavřených do konce loňského roku jsou poplatky za správu úvěru účtovány v souladu s příslušnými smlouvami. Z právních analýz, které máme k dispozici, vyplývá, že poplatky jsou účtovány zcela v souladu s českým právem. Každou žádost banka posuzuje individuálně.“