Martin Řehořek

RSS
Akedemie NEWPS.CZ

Průmysl 4.0, zdravotnictví a sdílené služby

Zavádění Průmyslu 4.0, ICT, eGovernment, elektronizace zdravotnictví i dalších oblastí mají společný cíl: přinést zjednodušení a zlepšení výroby...
3. 12. 2018 ▪ 6 min. čtení
Akedemie NEWPS.CZ

E-identita v reálném životě úřadů nebo firem

V předchozích dílech jsme si řekli něco o e-identitě a on-line službách státu pro občany, dnes se podíváme, jak vznikají e-identity uživatelů na...
3. 12. 2018 ▪ 6 min. čtení
Akedemie NEWPS.CZ

Aby data byla v bezpečí

V minulém díle jsme probírali identitu, respektive e-identitu, pomocí které se vůči aplikacím a službám prokazujeme, že jde skutečně o nás....
12. 11. 2018 ▪ 5 min. čtení

Frank může být i ve vaší firmě

Máte zmapované veškeré firemní procesy a odpovědnosti zaměstnanců? Máte skutečně zavedenou centrální správu uživatelů a kontrolu přístupů k...
17. 9. 2018 ▪ 3 min. čtení
Akedemie NEWPS.CZ

Proč ještě nemáte datovou schránku?

V minulých dílech jsme si řekli o elektronické identitě a uživatelských oprávněních. Dnes se podíváme, k čemu je občanovi státní e-identita...
19. 11. 2018 ▪ 6 min. čtení