Jakub Tomšej

Započtení a srážky ze mzdy po rekodifikaci

Jedním z pracovněprávních institutů, které jsou přímo dotčeny rekodifikací, jsou i srážky ze mzdy a započtení proti mzdě. Jak už to bývá, nová...
14. 2. 2014 ▪ 7 min. čtení

Pokyny valné hromady k obchodnímu vedení

Obchodní zákoník vnímal statutární orgán kapitálové společnosti v kontextu obchodního vedení téměř jako suveréna. Zákon o obchodních korporacích...
19. 12. 2013 ▪ 8 min. čtení

Co může zaměstnavatel sledovat?

Pracovní poměr představuje právní vztah, v němž by ze vzájemné spolupráce měly profitovat obě strany. Zaměstnavatelé často předcházejí...
26. 9. 2013 ▪ 7 min. čtení

Jak se změnil spotřebitelský úvěr?

V právní úpravě spotřebitelských úvěrů i nadále přituhuje. Nová už platící pravidla se pokouší odstranit některé nekalé praktiky poskytovatelů...
25. 4. 2013 ▪ 7 min. čtení

Jak se změní bytové vlastnictví?

Rekodifikace soukromého práva se přirozeně dotkne i oblasti vlastnictví bytů a otázek s ním spojených. I v tomto případě je třeba nastudovat...
28. 3. 2013 ▪ 7 min. čtení

Změny zákonů v roce 2013

Změny zákonů v roce 2013 Co všechno bude letos jinak? Sazby DPH, výdajové paušály i formuláře na katastru nemovitostí.
3. 1. 2013 ▪ 18 min. čtení

Whistleblowing: Hvízdá na lepší časy

O Češích se někdy říká, že jsou národem informátorů. Nyní Česká republika kráčí směrem k první právní úpravě tzv. "whistleblowingu" na...
29. 11. 2012 ▪ 7 min. čtení

Past na výpověď: doručování

Nenápadná změna zákoníku práce týkající se účinků doručení výpovědi by v praxi neměla zapadnout.
26. 7. 2012 ▪ 8 min. čtení