Kateřina Davidová

výzkumná pracovnice EUROPEUM a projektová koordinátorka Centra pro dopravu a energetiku