Petr Knap

expert pro automobilový sektor v EY Česká republika

Elektromobily v Česku nebrzdí jen ceny

Meziročně se zájem Čechů o nákup bateriového elektromobilu nezvýšil a zůstává na nepatrných dvou procentech. Nejvíce řidičů (35 procent)...
27. 12. 2021 ▪ 2 min. čtení

Strategický nákup a řízení dodavatelů

Přibývající komplexnost dodavatelsko-odběratelských vztahů vnáší do popředí zájmu zejména u výrobních společností témata související s...
7. 5. 2009 ▪ 2 min. čtení

Strategický nákup a řízení dodavatelů

S přibývající komplexností dodavatelsko-odběratelských vztahů se do popředí zájmu zejména výrobních společností dostávají témata související s...
5. 5. 2009 ▪ 4 min. čtení

Promyšlené úspory

Snižování nákladů je u drtivé většiny firem nezbytnou součástí k dosažení cílů firemní strategie a bude v reakci na současný ekonomický vývoj...
19. 2. 2009 ▪ 2 min. čtení

Úroveň projektového řízení v ČR

Aktuální průzkum úspěšnosti projektů v českých firmách a institucích přináší mj. inspirativní náměty jak projektové řízení vylepšit.
11. 8. 2006 ▪ 6 min. čtení

Projektová rizika: Odhalena a řízena

Někdy se zdá, že svět se začíná skládat hlavně z projektů, změnových iniciativ a nových aktivit. Možná už i vaše oddělení je zahlceno projekty a...
7. 12. 2005 ▪ 7 min. čtení

Zrušme rozpočty!

Snad každý liniový manažer vnímá rozpočty jako nutné zlo. Proč je rozpočtování bariérou k dosahování cílů organizace a jak se bez něj obejít?
12. 6. 2003 ▪ 9 min. čtení