Vážená tazatelko,

dle § 41 zákoníku práce, zaměstnavatel je povinen převést zaměstnance na jinou práci, pozbyl-li zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského posudku vydaného zařízením závodní preventivní péče nebo rozhodnutí příslušného správního úřadu, který lékařský posudek přezkoumává, dlouhodobě způsobilosti konat dále dosavadní práci.

Z toho vyplývá, že když dle lékařského posudku nemůžete konat dosavadní druh práce, tj. jakoukoliv fyzicky náročnou práci, je zaměstnavatel povinen Vás převést na jinou pracovní pozici, které bude Vašemu zdravotnímu stavu odpovídat. V případě, že takovou pozici zaměstnavatel nemá, nebo ji nebude chtít obsadit Vámi, dá Vám výpověď dle § 52 e) zákoníku práce. V tomto případě Vám ale odstupné náležet nebude.

O jinou situaci by se jednalo, kdyby Vaše nemoc byla nemocí z povolání, nebo by byla důsledkem pracovního úrazu. Z Vašeho dotazu, to však nevyplývá.

Co se týče dotazu ohledně podpory v nezaměstnanosti, doporučil bych Vám kontaktovat o radu úřad práce v místě Vašeho bydliště.

Související