Předchozí éry lidstva byly pojmenovávány po materiálech, které tato období poznamenaly - doba kamenná, bronzová a železná. Poté se pojmenování řídilo oblastmi vývoje - průmyslový věk, kosmický a informační věk. A v současné době podle prohlášení zástupců Manpower vstupujeme do další éry, kterou lze nazvat - Human Age.

Jelikož lidský potenciál se stal hlavním motorem ekonomického růstu, je společnost Manpower přesvědčena, že tato nová realita významně ovlivní zaměstnavatele i jednotlivce. "Od našich klientů stále slyšíme, že lidé s potřebnou kvalifikací jsou důležitější než kdy před tím, ale zároveň, že tito lidé se stávají vzácnými," uvádí generální ředitelka Manpower v ČR a SR, Jaroslava Rezlerová.

Podle průzkumu Manpower k nedostatku lidí s potřebnou kvalifikací, provedeného u 35 000 zaměstnavatelů, má více než 30 % z nich problém s obsazením klíčových míst.

red

Související