K přestupnému dni 29. 2. 2012 bylo na LinkedIn registrováno 242 826 uživatelů z Česka, z toho bylo 63 669 majitelů či ředitelů firem (funkce CXO, director, VP, partner) a manažerů. U těch, kteří uvedli své pohlaví a věk, je možné říci, že četněji jsou zastoupení muži (116 tis.) než ženy (72 tis.). Nejčetnější věkovou skupinu tvoří lidé 25-34 let (43 tis.), následovaná je skupinou 35-54 let (35 tis.).

Odvětvím, ze kterého se rekrutuje nejvíce tuzemských uživatelů LinkedIn jsou informační technologie (32 tis.), následují finance a výroba (obojí 22 tis.). Naopak mimo zájem o LinkedIn zůstává oblast zemědělství.

Co do velikosti firmy nejvíce uživatelů LinkedIn se (ne moc překvapivě) rekrutuje z největších firem s více než 10 tis. zaměstnanci. Teprve s velkým odstupem následují firmy s jedním až pěti tisíci zaměstnanci. Naopak lidé z malých firem se na LinkedIn nehrnou.

Z hlediska zastávané funkce zde mají svůj profil především lidé s profilem "podnikatele" (13 tis.), následují manažeři zodpovědní za prodej a rozvoj podnikatelských aktivit (10 tis.). Lidí, kteří se hlásí k marketingu bylo, k 29. 2. 3721, dalších 2113 lidí se hlásí k PR.

Na LinkedIn je již více než 200 českých skupin s více než 100 uživateli. Obor marketing pak nabízí dvě desítky diskusních skupin s více než stovkou členů.

(podklady zpracoval Roman Řípa, strategický konzultant společnosti Blue Strategy)

 

Linkedin