Vážená tazatelko,

pro zodpovězení Vašeho dotazu, bychom museli znát přesný obsah Vaši pracovní smlouvy a to hlavně část týkající se pracovní doby.

Zaměstnavatel může ukončit pracovní poměr mimo jiné i výpovědí a to na základě § 52 zákoníku práce. Důvody zde uvedené vztahující se k Vaši situaci jsou zřejmě tyto: ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část (písm. a), nebo stane-li se zaměstnanec nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o změně jeho úkolů, technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách (písm. c), anebo jsou-li u zaměstnance dány důvody, pro které by s ním zaměstnavatel mohl okamžitě zrušit pracovní poměr, nebo pro závažné porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci; pro soustavné méně závažné porušování povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci je možné dát zaměstnanci výpověď, jestliže byl v době posledních 6 měsíců v souvislosti s porušením povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci písemně upozorněn na možnost výpovědi (písm. g).

Zde platí, že výpověď musí být dána písmeně (§ 50 odst. 1) a také musí zaměstnavatel důvod ve výpovědi skutkově vymezit tak, aby jej nebylo možno zaměnit s jiným důvodem. Důvod výpovědi nesmí být dodatečně měněn. Dle § 51 odst. 2 platí, že výpovědní doba začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi a končí uplynutím posledního dne příslušného kalendářního měsíce a její délka činí nejméně 2 měsíce (nemáte-li sjednanou delší).

Dále je možné ukončit výjimečně pracovní poměr dle § 55 – (okamžitým zrušením) a to v případě, že zaměstnanec porušil povinnost vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem, přičemž platí, že v okamžitém zrušení pracovního poměru musí zaměstnavatel i zaměstnanec skutkově vymezit jeho důvod tak, aby jej nebylo možno zaměnit s jiným. Uvedený důvod také nesmí být dodatečně měněn. Okamžité zrušení pracovního poměru musí být písemné (§ 60).

Z Vašeho dotazu vyplývá, že Vám zaměstnavatel výpověď do dnešního dne nedoručil a je-li tomu tak, Váš pracovní poměr i nadále trvá. Z toho mimo jiné vyplývá, že máte také nárok na mzdu a v případě, že Vám ji zaměstnavatel od května nezaplatil, zřejmě i možnost okamžitě zrušit pracovní poměr (§56).

V případě, že hodláte tuto mzdu vymáhat, radíme Vám abyste se obrátila na advokáta, který Vám přesný postup jak vyřešit Vaši situaci poradí.

Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.

  • Veškerý obsah HN.cz
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Ukládejte si články na později
  • Všechny články v audioverzi + playlist