Dánsko se opakovaně umisťuje na nejvyšší příčce ankety štěstí Eurobarometru Evropské komise. Prchavá esence štěstí pragmaticky zachycená v dotaznících nenechá mnohé spát. Opravdu jsou Dánové nejšťastnějším národem Evropy? Co je to vůbec štěstí? Jistě jste již nějaký článek na toto téma v českých médiích zaznamenali. Přiblížím Vám, co se Dánové o štěstí mohou dočíst cestou příměstským vlakem ve speciálním vydání časopisu Ud & Se, které je tomuto tématu věnováno.

Pocit štěstí je podle vědců dán z 50 % genetickými dispozicemi, přesněji řečeno kombinací genů serotoninového přenašeče 5-HTTLPR. Zjednodušeně lze říci, že dlouhá alela tohoto přenašeče znamená pocit štěstí, krátká naopak pocity úzkosti a deprese (E. Proto, A. Oswald, University of Warwick). Dánové tedy mají štěstí prostě v genech.

Pokud zrovna nemáte dánskou babičku, nezoufejte, stále můžete něco udělat s těmi zbývajícími 50 %. Tuto druhou polovinu se zde pokusíme analyzovat společně s vědci z celého světa, kteří dospěli k následujícímu návodu na štěstí: pracujte 33 hodin týdně, jezděte na kole, vydělávejte 75.000 dolarů ročně, mějte jednoho stálého sexuálního partnera, hodně vyrosťte, dojíždějte do práce maximálně 20 minut, pořiďte si jednoho potomka a dožijte se vysokého věku.

Pracujte 33 hodin týdně

Pokud pracujeme málo nebo příliš mnoho, jsme z toho smutní. Podle studie S. Suechingera z Locarnské univerzity stoupá radost z práce do pracovního úvazku 33 hodin týdně.

Jezděte na kole

Dánsko a Nizozemsko, země kde se jezdí hodně na kole, se umisťují na nejvyšších příčkách analyzovaného žebříčku štěstí. Podle amerických vědců Helliwella, Layarda a Sachse dává jízda na kole člověku pocit kontroly nad sebou samým, prostě proto, že nezůstane viset v dopravní zácpě, a zároveň má více příležitostí komunikovat s ostatními.

Vydělávejte 75 000 dolarů ročně

Studie vědců z Princetonské univerzity ukazuje, že jde o magickou hranici – pokud vyděláte více, nebudete o to šťastnější. Průměrný hrubý roční příjem v Dánsku byl v roce 2013 asi 1 000 000 Kč, je však nutno doplnit, že zhruba polovinu tohoto příjmu tvoří daňové odvody.

Mějte stálého sexuálního partnera

Vědecké závěry poukazují na skutečnost, že pocit štěstí souvisí spíše s frekvencí než intenzitou pozitivních zážitků, což znamená, že pocit spokojenosti vyvolá spíše sex se stálým sexuálním partnerem, než jejich střídání.

Hodně vyrosťte

Americká Národní rada pro ekonomický výzkum zjistila, že lidé s vyšší postavou jsou šťastnější. Může to však souviset i se skutečností, že vyšší lidé dosahují vyššího vzdělání i platu. Průměrná výška dánských žen je 169 cm, mužů 179 cm.

Dojíždějte do práce maximálně 20 minut

Pokud dojíždíte do práce méně než 20 minut, měli byste být o poznání šťastnější, než pokud na cestě strávíte 30 minut a více.

Pořiďte si jedno dítě

Je doloženo, že narození dítěte Vás učiní šťastnějším. Druhé dítě Vás však učiní šťastnějším již jen o trochu, a při třetím dítěti Váš pocit štěstí spíše klesne.

Dožijte se vysokého věku

Britský ekonom A. Oswald zpracoval odpovědi půl milionu Evropanů a Severoameričanů a dospěl k závěru, že křivka štěstí má v průběhu lidského života tvar písmene U. Jakožto náctiletí jste celkem šťastní, ale tento pocit postupně s věkem klesá a nejméně šťastní se Dánové cítí v 50+ letech. Potom však křivka štěstí až do konce života znovu strmě roste.

Namíchejte si chemický koktejl v mozku

Pocit štěstí je ovlivňován hormony štěstí: serotoninem, oxytocinem, dopaminem a endorfiny.Tyto čtyři látky se v mozku uvolňují, když se líbáte, běháte, smějete nebo dopujete. Takže pro začátek bude stačit jednoduchý návod: líbejte se, běhejte a smějte se… další inspiraci najdete v následujících řádcích:    

Serotonin v nás vyvolává pocit radosti a stabilizuje výkyvy nálad, působí jako antidepresivum nebo extáze. Pokud chcete zvýšit jeho hladinu, opalujte se, usmívejte se na cizí lidi, které potkáte, nebo třeba sportujte.

Oxytocin v nás vyvolává pocit empatie a důvěry. Spustíte ho pohlazením psa, prohlížením fotografií svého partnera na Facebooku nebo vůní čerstvě pečeného chleba. Hladina tohoto hormonu lásky je vysoká, pokud jste v monogamním svazku nebo se chystáte uzavřít sňatek. Oxytocin se však používá také ke spuštění porodu.

Dopamin nám dodává pocit úspěchu a vyvolává euforii. Vyvoláte ho dosažením vytyčeného cíle, tím, že myslíte na něco příjemného, nebo tvrdým tréninkem, ale také cigaretou, kokainem nebo deseti panáky vodky, které do sebe hodíte rychle po sobě (POZOR: především kouření a drogy Vám nedoporučuji). Dopamin ovlivňuje tu část mozku, kterou používáme při analýze nebo rozhodování.

Endorfiny jsou takovým tělu vlastním analgetikem umožňujícím přežití, které se uvolňuje při bolesti, např. při maratonském běhu, úrazu, ale také pokud sníte chilli.

Zapomínejte

Pro pocit štěstí je také důležitá špatná paměť – pamatujeme si spíše pozitivní zážitky, ty špatné rychleji zapomínáme. Pokud analyzujeme všechny naše zážitky, vybavíme si 50 % pozitivních, 25 % negativních a 25 % neutrálních situací. Lidé trpící depresí mají tendenci pamatovat si příliš realisticky negativní zážitky.

Esence štěstí

Co je štěstí? Muška jenom zlatá…

Dánský filozof N. Thomassen, který zasvětil pojmu štěstí celý svůj profesionální život, jmenuje pět následujících faktorů určujících, nakolik jsme šťastní. Jsou to: přítomnost, harmonie, pohyb, bezpečí nebo důvěra a smysl. Pochopíme je nejlépe pomocí jejich protikladů.

Přítomnost

Chcete-li být šťastní, žijte tady a teď – nikoliv ve vzpomínkách na někoho nebo v naději na něco, co přijde v budoucnosti.

Harmonie

Žijte harmonicky. Konflikty ubírají energii – je důležité nebýt v rozporu s okolím nebo sám se sebou.

Pohyb

Nebuďte zatvrzelí a nenuďte se. Buďte naopak v pohybu, vyvíjejte se a nechte se něčím unést.

Bezpečí a důvěra

Nemějte strach, nebojte se. V naší společnosti je příliš mnoho strachu, který štěstí zatěžuje, ať už jde o trému nebo strach ze všeho neznámého a cizího. Člověk musí být sám sebou a cítit se jako doma ve věcech, které dělá, a s lidmi, kterými je obklopen.

Smysl

Dělejte něco, co má nebo v čem vidíte nějaký smysl. Může to být řada různých věcí, třeba dobrá práce a rodina.

Pilulky na štěstí               

Nefunguje to? Vezměte si pilulku na štěstí. Půl milionu Dánů je na antidepresivech neboli pilulkách štěstí, v jejich spotřebě jsou v rámci zemí OECD na druhém místě hned za Islanďany.

Dejte své dceři jméno Štěstí

Mimochodem, Štěstí, dánsky „Lykke“ je i poměrně běžné dánské ženské jméno. Klidně tak můžete pokřtít svoji dceru.

Podívejte se na komedii

Štěstí je i název dánského televizního seriálu z prostředí farmaceutické firmy vyrábějící antidepresiva a zároveň jméno hlavní hrdinky, která se snaží najít štěstí v kariéře. Její bratr a dvojče tvoří její protipól – štěstí hledá naopak v lásce a raději chodí na psychoterapii. Zajímavostí je, že roli jeho psychiatra ztvárnil David Denčík, jehož rodina má kořeny na Slovensku.