Dana Hořejší bude mít v nové pozici za úkol především rychlé seznámení se s týmem zákaznických kanceláří a s jeho činnostmi. Důležité bude pokračovat v dalším rozvoji a v systematických krocích vedoucích ke zdokonalování péče o zákazníky RWE.

Dana Hořejší a její tým v uplynulých letech pracovali na nastavení zásadních změn a procesů ve společnosti RWE. Mezi nejzásadnější úkoly patřilo zavedení RWE Benefitního portálu a celého jednotného systému benefitů, implementace Job chartu, systém odměňování, standardizace HR reportingu, spuštění HR Portálu nebo založení centra pro mobilitu pro region East v České republice.

Po krátkém působení ve společnostech VAKUS a ZENITCENTRUM v úvodu své profesní dráhy působila mnoho let ve vlastní společnosti IT Company – QARGO a následně na různých pozicích ve společnostech ČESKÝ TELECOM a Telefónica O2 ČR. 

Dana Hořejší vystudovala odbornou matematiku na Karlově univerzitě v Praze.