Peter Terwiesch, v současnosti ředitel ABB regionu Centální Evropa a Německo, byl jmenován členem Výkonného výboru odpovědným za divizi Procesní automatizace.

Tři nově vytvořené regiony povedou zkušení členové Výkonného výboru – Frank Duggan (Asie, Blízký východ a Afrika), Greg Scheu (Americký kontinent) a Veli-Matti Reinkkala (Evropa). Všechny změny nabývají účinnosti dne 1. ledna 2015.

David Constable, generální ředitel společnosti Sasol, byl jmenován do představenstva po zvolení na valné hromadě pro rok 2015. Do představenstva přináší bohaté zkušenosti především v oblasti EPC projektů a zpracovatelského průmyslu, a také silné vazby na Afriku, která pro ABB představuje region s významným potenciálem růstu.

 

Předcházející informace o společnosti ABB:

Mojmír Balous ředitelem jednotky Polovodiče, divize Systémy pro energetiku, ABB Česká republika. Střídá Jürgena Winterera - čtěte ZDE

Nové prostory pro globální operační centrum ABB - čtěte ZDE

Nejetičtější ABB - čtěte ZDE

 

Strategie Next Level je postavená na třech hlavních pilířích: ziskový růst, zvyšování produktivity a obchodně zaměřená spolupráce.

Společnost ABB v období 2015–2020 očekává růst provozního zisku na akcii (EPS) o 10–15 % (složená roční míra růstu) a atraktivní hotovostní návratnost investice (CROI) kolem 16 %. Cílem je růst tržeb ve srovnatelném vyjádření průměrně o 4–7 % ročně, tedy více než předpokládaný růst HDP a růst trhu. V tomtéž období zamýšlí ABB trvale zvyšovat svou ziskovost, která se nyní měří provozním ziskem (EBITA), v pásmu 11–16 % a zároveň usilovat o více než 90% průměrnou konverzi ročního zisku do volného peněžního toku. Nové finanční cíle platí od 1. ledna 2015.

Naše strategie Next Level se zaměří na činnosti soustředěné na zrychlení dynamiky organického růstu ABB, zvýšení marže a také lepší kapitálovou efektivnost s cílem dosáhnout vyšší hodnoty pro akcionáře,“ uvedl generální ředitel ABB Group Ulrich Spiesshofer. „Naše těžiště přesouváme směrem k vysoce růstovým segmentům při současném zvýšení konkurenceschopnosti a snížení rizika, zejména v naší divizi Systémy pro energetiku. Posilujeme zaměření naší organizace na zákazníka prostřednictvím racionalizace s cílem dosáhnout vyšší pohotovosti a rychlosti. Změny podpoříme pomocí speciálních 1000denních programů na zajištění jejich úspěšné realizace.

Společnost ABB bude dále rozvíjet své portfolio v oboru energetiky a automatizace, které bude řízeno v organizačních jednotkách pod vedením pěti divizí. S platností od ledna 2015 regionální struktura společnosti zeštíhlí na tři regiony, které budou zodpovědné za spolupráci se zákazníky, sdílené služby a související země. Výsledkem těchto kroků bude jasná odpovědnost a podpora tržně zaměřené spolupráce.