Ivo Žilka se v minulosti v rámci své předchozí praxe v jedné ze středně velkých nadnárodních poradenských společností podílel na řadě projektů v této oblasti. Převážnou část projektů tvořila příprava dokumentací k převodním cenám pro různé typy vnitroskupinových transakcí v širokém spektru podnikatelských činností, příprava analýz a hodnocení rizik v oblasti převodních cen a účast v daňových kontrolách na straně klientů. Ivo Žilka rovněž asistoval při žádostech o závazná posouzení či návrzích na optimalizace uplatňovaných modelů a obchodních struktur.

Ivo Žilka je absolventem pražské VŠE a hovoří česky a anglicky.