Tato rotace na manažerských pozicích je součástí plánu kariérního rozvoje obou manažerů a systému plánování nástupnictví ve společnosti FORD MOTOR COMPANY. Zároveň je cílem této změny důslednější naplnění vize One Ford a užší propojení marketingového a poprodejního týmu. Jakkoli změna vstupuje oficiálně v platnost až 1. ledna 2016, manažeři si budou již během prosince funkce předávat a spolupracovat na plánech obou oddělení na rok 2016.

 

Martin Sládek (48) je jedním z aktuálně služebně nejstarších zaměstnanců českého Fordu, kam nastoupil už v roce 1997 a zastával různé pozice v poprodejním oddělení (Bodyshop Specialist, Collision Repair Coordinator, Business Development Manager), naposledy – od 1. září 2010 až dodnes – funkci technického ředitele společnosti.

 

Dušan Fornůsek, FCSD ředitel společnosti Ford Motor CompanyDušan Fornůsek (46) pracoval ve společnosti Ford Motor Company mezi lety 2000 a 2006, poté opět od roku 2013 až do současnosti – a to vždy na pozici marketingového ředitele.